Eneco en E-mergo bouwen een Qlik Enterprise omgeving

eneco,business intelligence, qlik,qlikview,qlikview publisher,qlikview enterprise edition server, qlikview enterprise

In 2013 heeft E-mergo een ‘Seeing is Believing’ traject uitgevoerd bij Eneco. Er was in de business behoefte aan meer analysemogelijkheden, minder IT afhankelijkheid en een kortere ontwikkeltijd voor dashboards. De situatie was al snel duidelijk: een traditioneel Business Intelligence systeem was aanwezig waarmee rapporten werden gemaakt, maar hieraan ontbrak een efficiënte analysemogelijkheid. Daarnaast was de business voor het creëren van de rapportages te veel afhankelijkheid van IT. De uitdagingen van Eneco zijn in 4 punten samen te vatten:

  • minder IT afhankelijkheid
  • sneller toegang tot rapporten en analyses
  • ontwikkeltijd van een dashboard verkleinen
  • toevoeging van analysemogelijkheid

E-mergo heeft daarom voor Eneco een QlikView omgeving gecreëerd naast het huidige BI systeem. Met Qlik kunnen medewerkers nu zelfstandig analyses maken. Dit bespaart niet alleen tijd maar verlicht ook de druk op IT. QlikView is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de Business Intelligence omgeving en wordt gebruikt door verschillende afdelingen. E-mergo heeft daarnaast al bijna 40 werknemers van Eneco getraind in het gebruiken en ontwikkelen van de BI tool. Zo ontstaat er een steeds groter wordende groep QlikView gebruikers en developers.

De business van Eneco had behoefte aan snellere analyses zonder constant verzoeken in te moeten dienen voor rapportages. Met de keuze voor QlikView heeft iedereen nu toegang tot de relevante data om deze zelfstandig te analyseren. De terugverdientijd van de investering in QlikView is minder dan 12 maanden door besparing op het traditionele Business Intelligence systeem, meer inzicht en kortere analysetijden.

Marcel van Munster, Hoofd Business & IT Solutions bij Eneco

 

Resultaten van QlikView

Het eerste resultaat van het gebruik van QlikView was al snel geboekt. Eneco heeft een complex facturatieproces als gevolg van de vele opties die mogelijk zijn. Hierdoor was het moeilijk om te zien welke facturen wel en niet goed verstuurd waren. Tijdens het ‘Seeing is believing’ traject in 2013 is QlikView gebruikt om binnen enkele dagen ongeveer 700 facturen te vinden die niet verstuurd waren. De business case voor Qlik was dus snel gemaakt. Ondertussen zijn het aantal dashboards bij Eneco uitgegroeid tot ongeveer 10 waarmee vele bedrijfsprocessen worden geanalyseerd. De dashboards bestaan onder andere uit:

  • Een dashboard voor contractverloop waarmee onder andere spookafnemers worden geconstateerd
  • Een dashboard om datakwaliteit te waarborgen
  • Een dashboard om de gebruikskosten van cloudservices per bedrijfstak door te belasten
  • Een dashboard om eventuele uitval van systemen te constateren
  • Een salesdashboard waarmee de verkoop van Eneco’s nieuwe slimme thermostaat ‘Toon’ in de gaten wordt gehouden.

Naast deze dashboards, gebruikt Eneco ook QlikView om haar service naar de consument te bevorderen. Zo is er een dashboard waarin kan worden geanalyseerd hoe de warmte-installatie van een pand of flatgebouw fungeert. Eneco kan zo zien hoe efficiënt een gebouw is met betrekking tot warmte waardoor ze aan de consument kunnen laten weten of er eventuele problemen zijn en of de installatie wellicht moet worden gecontroleerd. Naast deze gedeelde dashboards worden er ook veel dashboards gemaakt door de medewerkers van Eneco voor analyse doeleinden. Zo zijn er nu 50 gebruikers die de mogelijkheid hebben om een eigen dashboard te maken en Eneco verwacht dat dit aantal alleen maar zal toenemen.

De toekomst

Sinds het begin van QlikView-gebruik bij Eneco in 2013 is de omgeving flink gegroeid. De organisatie is momenteel in samenwerking met E-mergo bezig met het creëren van een Qlik Enterprise omgeving. Dit houdt in dat zij beheer, een governance dashboard, Platform Manager en trainingen van E-mergo afnemen. Dit alles gebeurt aan de hand van een ‘run & improve’ proces, wat betekent dat er constant gekeken wordt naar verbeteringen door onder andere nieuwe technologieën te presenteren aan Eneco. De Qlik enterprise omgeving wordt mogelijk door gebruik van een Enterprise Edition server en QlikView Publisher. De server zorgt ervoor dat de dashboards automatisch ververst worden. Daarnaast zijn de dashboards overal en altijd door iedereen te benaderen dankzij deze server. QV Publisher, een add-on voor de QlikView Server, zorgt ervoor dat de juiste informatie de juiste gebruiker bereikt in het juiste formaat. Ook zorgt de Publisher ervoor dat verschillende dashboards op verschillende momenten kunnen worden herladen. Deze momenten zijn met Publisher naar wens te programmeren. Momenteel is E-mergo is bezig met het inplannen van de 4e opleidingsdag bij Eneco om zo de adoptie van QlikView nog verder uit te breiden.

 

Benieuwd naar QlikView? Lees meer over dit product of neem direct contact op!

 

QlikView

Contact opnemen