Scrum, Rugby en Agile; hoe zit het nou eigenlijk?

scrum,rugby,qlik,qlik sense,, scrummen,scrum methode, agile scrum,,scrummen,agile,agile scrum,e-mergo.nl

Net als veel andere ICT bedrijven en afdelingen is ook E-mergo aan het Scrummen geslagen. Tegenwoordig gooit iedereen met hippe termen als ‘Agile’, ‘Product Owner’ of ‘Scrum Master’. Maar wat is Scrum eigenlijk en waarom is het zo populair? Om dit te begrijpen is het handig om eerst toe te lichten waar Scrum vandaan komt.

Agile werken

Scrum is een werkmethodiek die onder de overkoepelende term ‘Agile’ valt. Agile is eigenlijk een ‘mindset’ of een ‘way of thinking’ en betekent letterlijk: behendig, lenig. Binnen een organisatie wordt met een Agile-mindset bedoeld dat er flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen. Binnen de projectaanpak betekent het kortcyclisch opleveren van delen van het eindproduct, de resultaten evalueren en eventueel de koers van het project aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht.

Scrummen

scrum,rugby,qlik,qlik sense,, scrummen,scrum methode, agile scrum,Er bestaan meerdere werkmethodes die onder de Agile mindset vallen, maar de bekendste en meest toegepaste Agile werkmethode is Scrum. Scrum kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier werk te verrichten. Scrum is vooral populair geworden vanuit de IT-wereld en wordt nu steeds breder ingezet bij andere bedrijfsafdelingen.

In 1986 kwam de term voor het eerst tevoorschijn in een onderzoek gepubliceerd in de Harvard Business Review. Dit onderzoek, verricht door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, toonde aan dat kleine multidisciplinaire teams de beste projectresultaten boekten. De term ‘Scrum’ namen zij over uit de rugbysport. Deze vergelijking werd gelegd door de manier waarop een rugbyteam de achterlijn van zijn tegenstander probeert te bereiken. Samenwerking, aanpassingsvermogen, snelheid en ook zelfsturing zijn hierbij van essentieel belang; elementen die exact overeenkomen met die van multidisciplinaire Scrum-teams.

Waarom is Scrum zo populair?

Alhoewel het soms van buitenaf lijkt alsof Scrum teams geen structuur aanhouden bij het werk dat zij verrichten, is juist het tegendeel waar. Het verschil zit in het feit dat, alhoewel er een structuur in het verloop zit, deze flexibeler is dan binnen een traditionele watervalmethode. Bij deze methode is het einddoel van te voren vastgelegd en werkt men in fases door tot het einde van het project. Pas wanneer een fase volledig is afgerond mag er aan een nieuwe fase worden gewerkt. Bij Scrum werken meerdere mensen tegelijkertijd aan verschillende onderdelen van één product. Het dagelijks afstemmen van werkzaamheden betekent dat scrum teams hun activiteiten voortdurend kunnen coördineren waardoor iedereen altijd op hetzelfde spoor zit.

Evaluatie

Omdat bij Scrum steeds delen van het project worden opgeleverd, zijn er ook veel evaluatiemomenten die voortschrijdend inzicht bieden. scrum,agile,sticky,postit,Zo kan het zijn dat eerder bepaalde eisen of functionaliteiten plotseling niet meer nodig blijken te zijn, of juist andersom, dat er door de nieuwe inzichten ook nieuwe functionaliteiten naar boven komen die belangrijk blijken te zijn. Het komt vaak genoeg voor binnen grote projecten, dat de doelen die vooraf vastgelegd waren, aan het eind van het traject niet meer (geheel) aansluiten op de eisen en wensen van de gebruikers. Wanneer er in zo’n situatie de waterval-methode is toegepast, zal de klant dus nooit geheel tevreden kunnen zijn met het eindproduct. Een situatie als deze wordt voorkomen door de Scrum-methode toe te passen, omdat er steeds na elke deel oplevering gelegenheid is om de prioriteiten aan te passen of algeheel te veranderen.

Minimum Viable Product

Het uitgangspunt van een Scrum-project is dat er een Minimum Viable Product (MVP) uit voorkomt. Een MVP is een product waar klanten/gebruikers dusdanig tevreden mee zijn dat zij het willen aanschaffen of gebruiken. Tijdens het ontwerpproces staan het doel en de meerwaarde van het product centraal en wordt hier zo nauw mogelijk op ingespeeld. Hiermee vermijd je dat een project onnodig lang doorloopt of duur wordt omdat er (te) lang wordt gewerkt aan productaspecten die wenselijk zijn, maar niet vereist. Wanneer er tijd of budget overblijft kunnen ook deze aspecten eventueel worden uitgewerkt. Door Scrum toe te passen kan je dus je ‘Return on Investment’ maximaliseren. Het maximaliseren van deze waardevermeerdering, middels klanttevredenheid, is daarom erg belangrijk binnen de Scrum-methodiek. Door kortcyclisch onderdelen van het eindproduct op te leveren blijft het eindproduct altijd dichtbij de (veranderlijke) eisen en wensen van de klant.

Scrum in Datavisualisatie Applicaties

scrum,post it, sticky note, workshop scrum,workshop scrum it, scrum methode, scrum business intelligenceScrum heeft zich inmiddels bewezen in de IT-wereld als een productief en succesvolle werkmethodiek en wordt hierdoor steeds breder ingezet. Ook E-mergo heeft al bij verschillende klanten, zoals Koninklijke Schiphol Group en Eneco, succesvol met de Scrum-methodiek gewerkt. Op 16 november geven wij bij E-mergo ook een ‘Scrum voor Analytics’  workshop waarbij iedereen die geïnteresseerd is aan mag schuiven. Deze interactieve workshop zal inhoudelijk toelichten wat Scrum precies is en hoe Scrum bij datavisualisatie applicaties toe te passen is. Schrijf je in voor deze sessie via onderstaand formulier.

Deze workshop is helaas al geweest.

Geschreven door Tran Nguyen, Qlik Consultant bij E-mergo