6 Highlights van QlikWorld 2022

Qlik World

Elk jaar organiseert Qlik de wereldwijde conferentie “QlikWorld”, voorheen ook wel bekend als Qonnections. Deze conferentie is een gelegenheid voor alle ontwikkelaars, leveranciers, partners en klanten van Qlik om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en van Qlik te horen welke nieuwe features eraan zitten te komen. Helaas is de conferentie ook dit jaar enkel digitaal georganiseerd, maar dat neemt niet weg dat er een hoop nieuwe features en aankondigingen gepresenteerd zijn. In dit blog nemen we je mee in wat volgens ons de highlights zijn van de 2022 editie.

#1 Active Intelligence is de hoeksteen van de strategie van Qlik 

Tijdens QlikWorld 2020 werd de term “Active Intelligence” voor het eerst benoemd. Tijdens de 2022 editie werd meer dan eens duidelijk dat dit concept de basis vormt voor alle ontwikkelingen van Qlik. Voor wie de term nog niet kent, met active intelligence wordt een werkwijze geschetst waarbij beslissingen en analyses continu gevoed worden door de meest recente data. Active intelligence is daarmee het vervolg op de traditionele Business Intelligence, waarbij vooral in batches werd geladen en voornamelijk gekeken werd naar wat er in het verleden is gebeurd en waarom. Bij active intelligence moet nieuwe data continu beschikbaar zijn om de stand van nu te beschrijven en wordt er ook vooral gekeken naar trends en voorspellingen voor de toekomst. 

 

Het active intelligence paradigma is door Qlik vertaald in 4 pijlers:  

  • “Free it” – Data moet continu worden losgemaakt uit de systemen waar het ontstaat en daar gebracht worden waar het nodig is voor analyses en beslissingen.
  • “Find it” – Iedereen in de organisatie moet de data kunnen vinden die hij nodig heeft en moet de data kunnen vertrouwen.
  • “Understand it” – Data levert pas waarde als het begrepen wordt, als we snappen hoe het onze wereld beschrijft. Met de juiste middelen kan de data worden verkend en geanalyseerd.
  • “Action it” – De waarde van data wordt pas gerealiseerd als het leidt tot actie. Dat kan zijn het nemen van een besluit of het in gang zetten van een ander proces.

De term gaat inmiddels dus als sinds 2020 mee, maar deze QlikWorld is de boodschap nog sterker neergezet. Het is met deze pilaren ook duidelijk dat Qlik zich positioneert als een volledig end-to-end platform voor alle data-gerelateerde behoeften binnen een organisatie. Je zult in de rest van dit blog merken dat elk van de gepresenteerde innovaties van Qlik is gerelateerd aan een van de bovenstaande pijlers. 

 

#2 Qlik AutoML komt naar de Cloud 

Eind september 2021 nam Qlik het bedrijf Big Squid over met hun Kraken platform, wat vervolgens is omgedoopt tot “Qlik AutoML”. Met Qlik AutoML worden geavanceerde technieken uit de Data Science beschikbaar gemaakt voor een grotere groep gebruikers. Vergelijkbaar met Datawarehouse Automation, helpt Qlik AutoML jou om op een laagdrempelige manier machine learning toe te passen op jouw dataset. Dat werkt grofweg als volgt: je kiest een dataset als basis. Vervolgens geef je aan welke kolom in die dataset jij graag wil voorspellen. AutoML selecteert vervolgens op basis van die gekozen kolom een groep met potentieel toepasbare Machine Learning algoritmen uit en traint die op basis van jouw dataset. Vervolgens presenteert AutoML de resultaten en geeft een advies over het best passende algoritme. Eenmaal gekozen voor een algoritme, wordt de voorspelling beschikbaar in het dashboard en kunnen er simulaties worden uitgevoerd over wat er gebeurt als bepaalde parameters worden aangepast. 

AutoML was al beschikbaar als value-added product voor Qlik, maar dan moest je deze wel apart aanschaffen en op een eigen server installeren. Tijdens QlikWorld maakte Qlik bekend dat AutoML in het 3e kwartaal 2022 in het Cloud platform (SaaS) beschikbaar wordt gemaakt. De exacte datum en prijsmodel is nog niet bekend, maar het is zeker een sterke toevoeging aan het Qlik platform. 

 

#3 Oude bekende features komen terug in nieuwe vorm 

Een tweetal features die we kenden van de QlikView en Qlik Sense On-premise tijd komen terug in het nieuwe Cloud platform (SaaS). Als eerste wordt er een nieuw soort app geïntroduceerd waarmee gebruik gemaakt kan worden van “Direct Query” om data te laden. Bij een reguliere Qlik app wordt de data in batches ingeladen tijdens het laadproces. Je moet dus altijd wachten op de volgende verversing om de nieuwe data te zien. Met “Direct Query” daarentegen wordt zodra jij een selectie maakt in de app direct een query afgevuurd naar het bronsysteem en krijg je het resultaat direct op het scherm te zien in jouw visualisatie. Hierdoor kun je dus dashboards bouwen die altijd over de nieuwste data beschikken. De functionaliteit is daarnaast ook geschikt om datasets te visualiseren die te groot zijn om geheel in memory te laden. In juni 2022 zal in eerste instantie deze functionaliteit alleen beschikbaar zijn voor Snowflake als bronsysteem, maar Qlik verwacht daar snel andere bronnen aan toe te voegen.  

Daarnaast komt de “Document chaining” terug. Ook dit is een oude bekende uit de QlikView tijd, die tot nu toe nooit in Qlik Sense beschikbaar was. Met “Document chaining” kun je vanuit het ene dashboard jouw gebruiker doorsturen naar het volgende dashboard, met behoud van de gemaakte selecties. Hierdoor kun je als ontwikkelaar jouw apps een stuk efficiënter opbouwen, door bijvoorbeeld in de eerste app enkel geaggregeerde data te tonen en je gebruiker door te sturen naar een meer gedetailleerde app zodra hij wat verder in het analyse proces is.  

 

#4 Reporting Service wordt uitgebreid met Office templates 

Een van de grote hindernissen bij de migratie van On-premise Qlik naar het Cloud platform (SaaS) voor veel organisaties is de afhankelijkheid van NPrinting voor het versturen van rapportages. Eerder dit jaar sloeg Qlik al een grote slag met de Reporting Service, waarmee PDF-rapportages kunnen worden gegenereerd op basis van een Qlik dashboard. Voor veel organisaties is dit echter niet een volwaardige vervanging van NPrinting omdat ze vaak ook rapporten willen uitsturen in PowerPoint, Excel of Word formaat. 

Op korte termijn zal in ieder geval de mogelijkheid tot exporteren in PowerPoint formaat beschikbaar worden gemaakt in de Reporting Service. Daarnaast zal het op de iets langere termijn ook mogelijk worden om geformatteerde Excel rapportages te maken met de Reporting Service. Hiermee wordt weer een significant deel van de use-cases voor NPrinting beschikbaar in het Cloud platform (SaaS). 

 

#5 De interface krijgt een grote make-over 

Voor iedereen die al wat langer met Qlik Sense werkt zal het misschien even wennen worden, maar er komt een grote make-over aan van de interface voor het ontwerpen van dashboard sheets. De wijzigingen zijn er vooral op gericht om het nieuwe Qlik gebruikers makkelijker te maken. Zo is er de mogelijkheid om door middel van het maken van selecties automatisch de juiste set-analysis te genereren voor de expressies in een visualisatie. Daarnaast zitten veel knoppen dus net weer even op een andere plek, maar het goede nieuws is dat er in ieder geval voorlopig de mogelijkheid wordt geboden met een knop te wisselen naar de oude interface. 

 

#6 Qlik Marketplace 

Het Qlik Cloud platform(SaaS) kenmerkt zich door de hoge mate waarin het uitgebreid kan worden door third-party ontwikkelaars. Je hebt in dit blog al een aantal keer kunnen lezen dat Qlik zelf een value-added product zo waardevol vond dat ze het opkochten en in het platform hebben geïntegreerd. Qlik ziet dus duidelijk de waarde in van het faciliteren van een ecosysteem van ontwikkelaars op hun platform. Om ontwikkelaars en eindgebruikers te helpen om elkaar te vinden werkt Qlik dan ook aan een digitale marktplaats waar extensies en andere value-added producten op beschikbaar kunnen worden gemaakt.  

 

…En nog heel veel meer 

Zoals wel vaker bij QlikWorld zijn er naast de grote aankondigingen nog heel veel kleinere toevoegingen en wijzigingen aangekondigd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om je eigen encryptiesleutel mee te nemen voor je data in de Cloud, de mogelijkheid om data uit een Qlik app rechtstreeks beschikbaar te maken in een Jupyter Notebook, Metadata op veldniveau, nieuwe connectoren, een nieuwe look voor de straight- en pivottabel en ga zo maar door. Het is in ieder geval duidelijk dat het Cloud platform enorm in ontwikkeling is. Ben je benieuwd naar een specifieke feature of wil je weten hoe de Qlik roadmap aansluit op jouw specifieke organisatie, neem dan gerust contact op met een van onze accountmanagers! 

 

Lennaert van den Brink, E-mergo,

Geschreven door Lennaert van den Brink
Senior Consultant