7 Data trends voor 2021

Data, trends, e-mergo, 2021,

Dat 2020 wat anders uitpakte dan velen van ons verwacht hadden is een understatement. Een wereldwijde pandemie heeft op allerlei vlakken ons leven, en dus ook de manier waarop we werken, stevig opgeschud. Hoe je het ook wendt of keert, 2020 was een echte ‘game changer’ die voor veel bedrijven de kracht of zwakte in hun verdienmodel heeft blootgelegd.  Wat dit jaar precies zal brengen is uiteraard lastig te voorspellen. Wel zien wij een aantal trends op het gebied van data die we je niet willen onthouden. Lees alle 7 trends hieronder.

 

#1 Ontkoppelde data is waardeloos

In 2020 kwam het digitale werken in een stroomversnelling. Zoom en Teams groeiden en ontwikkelden in hoog tempo tot de slagader van het zakelijke verkeer. Tools als Power BI maakten het mogelijk in je online meeting visualisaties te tonen met ‘live’ data en de snelheid waarmee de cijfers veranderden zorgde dat toegang tot live data onmisbaar werd voor inzicht in de pandemie, lockdown, economie, politiek en vaccinaties. De nieuwswaarde van data was overal duidelijk, en de data van gisteren bleek vandaag al achterhaald. Wordt 2021 het jaar daarom het jaar we de Excel-exports eindelijk vaarwel zeggen? Wie weet.

 

#2 Data verandert ons gedrag

Nu ons leven nog veel meer verschoven naar het digitale verschoven is kan data steeds makkelijker ingezet worden om ons gedrag te veranderen. Tot nu toe waren het voornamelijk big tech-spelers die data gebruikten om ons gedrag te beïnvloeden. Maar door de toenemende koppeling tussen data en ons dagelijks leven, zowel zakelijk (Teams, Zoom) als privé (apps, wearables) wordt ons gedrag in steeds groter detail weergegeven in data. En door de data die we vervolgens teruggekoppeld krijgen worden we gestuurd. Dat brengt ook vragen met zich mee. Stuurt je smartwatch straks je gezondheidsdata naar je zorgverzekering? Stuurt de coronamelder-app jouw data naar de overheid? Gartner voorspelt voor 2021 een ‘Internet of Behaviours’ waarin we op basis van ons gedrag beloond of gestraft kunnen worden, zodat we dat gedrag aanpassen.

 

#3 Datagedreven verwerken

Datagedreven werken deden we natuurlijk al. Toch? Misschien niet echt. Want een beslissing maken op basis van data is nog ver verwijderd van het niet hoeven nemen van die beslissing. Ook deze zogenaamde ‘hyperautomatisering’ is al een tijd aan de gang. Veel bedrijven hadden echter ergens nog een stuk legacy-software dat niet echt meewerkte aan de automatisering. Door de opkomst van low-code app development tools wordt het voor bedrijven makkelijk om processen te automatiseren en daarmee de data echt te benutten zonder belemmerd te worden door de kostbare en tijdrovende vervanging van hun oude systemen. Vergeet jarenlange software-implementaties, met low-code automatiseer je in kleine overzichtelijke stappen en per proces.

#4 ‘Everything’ As A Service

De SaaS-trend is niet nieuw. Maar ook in de fysieke economie wordt de standaard steeds meer om te betalen voor gebruik in plaats van bezit. Dit zien we terug in een toenemend aanbod van SaaS-producten, waarbij de toegankelijkheid van techniek toeneemt, doordat er geen kostbare startinvestering nodig is. En doordat bedrijven niet langer gedwongen worden om hun eigen infrastructuur en software te beheren wordt het ook eenvoudiger om verschillende systemen aan elkaar te koppelen, of altijd de laatste nieuwe tools beschikbaar te hebben.

 

#5 Data-zelfstandigheid

SaaS-oplossingen en (low-code) app development maken het steeds makkelijker voor bedrijven om niet alleen toegang te krijgen tot hun data, maar ook zelf controle uit te oefenen. Want waarom zou je een leverancier nog betalen voor toegang tot data van je eigen bedrijf of organisatie? Of een SoW moeten tekenen voor een change request aan een data-export van je eigen gegevens? En wil je daadwerkelijk alle dataverwerkingsovereenkomsten nalopen als je een AVG-verzoek krijgt? Doordat het opzetten van een goed datafundament, datavisualisatie en proces-gestuurde apps nu voor elke organisatie snel en goedkoop te realiseren is, hoeft niemand nog afhankelijk te zijn van de traditionele ERP- of CRM-leveranciers.

 

#6 Veiligheid voor alles

Hebben we straks allemaal een digitaal vaccinatiepaspoort? En welke coronamelder-apps volgen onze bewegingen eigenlijk? De pandemie en de maatregelen die eruit voortgekomen zijn hebben ons eens te meer nadrukkelijk gewezen op het feit dat onze digitale identiteit en persoonlijke data op allerlei manieren gebruikt kunnen worden. Consumenten worden steeds bewuster van wat er met hun data gebeurt, en de gestelde eisen worden steeds hoger. Organisaties moeten hun klanten kunnen aantonen welke data er bewaard wordt, en hoe die tot stand is gekomen. Deze zogenaamde ‘data lineage’ wordt een onmisbaar onderdeel van het vertrouwen van klanten.

 

#7 Datakwaliteit voor iedereen

2020 was ook het jaar waarin misinformatie leidde tot demonstraties, wilde interpretaties en zeer verschillende inzichten. Verschillende groepen keken naar hun ‘eigen’ dataset, en accepteerden de ‘officiële’ data niet. Tot dit soort excessen zal het binnen de meeste bedrijven vermoedelijk niet snel komen, maar het werd eens te meer duidelijk dat een toegang tot data samen moet gaan met een gemeenschappelijke borging van de kwaliteit. Kijken we naar dezelfde data? Gebruiken we dezelfde definities? Heeft iedereen toegang tot alle relevante data? Een discussie over de uitkomsten en interpretaties is pas zinvol als iedereen naar dezelfde data kijkt. En in staat is die te begrijpen. Investeren in datavaardigheid is onmisbaar in het groeien naar een datagedreven organisatie – IDC voorspelt zelfs dat tegen 2022 ruim een derde van de G2000 bedrijven initiatieven hebben opgezet om misinformatie tegen te gaan, datavaardigheid en datavertrouwen te vergroten en datagedreven beslissingen te maken.

 

Toekomstblik

Uiteraard hebben we geen kristallen bol. Niemand weet op dit moment exact wat de gevolgen van de pandemie zullen zijn. Maar dat de wereld verandert en blijft veranderen is geen nieuws meer. De rol van data in maatschappelijk, economisch en sociale verkeer is niet meer weg te denken. De manier waarop we met data werken heeft in korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tot op het punt dat de vraag niet is óf, maar wanneer een bedrijf datagedreven gaat werken. Het is daarom voor elke organisatie waardevol om na te denken over de rol van data en het gebruik van inzichten uit data in de toekomst van jouw bedrijf, en of je bestaande situatie een deugdelijk fundament biedt voor je plannen in de toekomst. Ben jij klaar voor de volgende game changer?

Geschreven door Louis de Roo
Data Strategy Leader
E-mergo