E-mergo ontwikkelt AWVN dataportaal

AWVN, Dataportaal, Qlik, Qlik Sense, Mendix, TimeXtender, E-mergo

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft een nieuw dataportaal voor haar leden gelanceerd. Met het dataportaal wil AWVN de dienstverlening voor haar leden professionaliseren en digitaliseren. Werkgevers en brancheverenigingen die lid zijn van AWVN krijgen via het dataportaal toegang tot verschillende dashboards en benchmarks met informatie over CAO, belonen, sociale plannen, mobiliteit en pensioen. E-mergo is de digitaliseringspartner van AWVN en heeft voor hen het dataportaal met Mendix ontwikkeld. In dit blog bespreken we de uitdagingen op het gebied van digitalisering en op welke manier het dataportaal de digitale ambities van AWVN kan ondersteunen.

Over AWVN

AWVN is in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven te onderhandelen met vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Tegenwoordig is AWVN de grootste dienstverlenende werkgeversorganisatie van Nederland en adviseren de adviseurs van AWN meer dan 1.000 werkgevers bij alle aspecten rondom het werkgeven.

De dienstverlening van AWVN omvat een uitgebreid pakket met adviesdiensten op factuurbasis. Daarnaast biedt AWVN voor haar leden diverse datadiensten (dashboards, benchmarks en tools) die via verschillende kanalen worden aangeboden. Om dit te kunnen doen is er veel data nodig. AWVN verzamelt die data zelf en vraagt daarnaast haar leden om data aan te leveren.

‘CBS van arbeidsvoorwaarden’

AWVN heeft de ambitie om “het CBS van arbeidsvoorwaarden” te worden. Dit wil AWVN bereiken door de data waar ze over beschikt te combineren en te gebruiken voor nieuwe en innovatieve datagedreven diensten. Het nieuwe dataportaal speelt hierbij een belangrijke rol. AWVN wil hiermee een volgende stap zetten gezet in de professionalisering van haar dienstverlening, door verschillende digitale producten samen te brengen in een centraal platform en de data direct toegankelijk te maken voor leden.

Voor AWVN biedt het dataportaal de mogelijkheid om nieuwe digitale diensten sneller uit te rollen. Voor de leden moet het portaal meer gebruiksgemak en betere inzichten bieden. In de toekomst wordt het voor leden mogelijk om nieuwe diensten via het portaal zelf aan te schaffen.

De uitdagingen van AWVN

De digitale producten van AWVN zijn door verschillende externe partijen ontwikkeld met verschillende technologieën. De levenscyclus van deze producten is relatief kort en ze zijn veelal ontwikkeld als monolithische applicaties. Dit heeft tot gevolg dat het aanpassen van de applicaties tijdrovend en lastig is, en dat ze aan het einde van de levenscyclus opnieuw moeten worden gebouwd. In de oude situatie worstelde AWVN met een aantal uitdagingen en knelpunten die de doelstellingen op het gebied van digitaliseringen in de weg stonden;

  • De data werden op verschillende manieren verzameld en niet centraal opgeslagen.
  • De bestaande applicaties zijn niet met elkaar geïntegreerd en hebben geen eenduidige gebruikersinterface.
  • De applicaties raken snel verouderd en het herbouwen ervan kost tijd en geld.
  • Voor het aanpassen van bestaande applicaties is AWVN afhankelijk van verschillende externe partijen.

De hierboven genoemde uitdagingen waren voor AWVN de redenen om het dataportaal te realiseren met Mendix, Qlik Sense en TimeXtender.

De keuze voor Mendix als low-code platform

Mendix is door AWVN uitgekozen als het low-code platform voor de ontwikkeling van nieuwe klantgeoriënteerde applicaties, waarvan het dataportaal de eerste is. De term “low-code” refereert naar de manier waarop applicaties worden ontwikkeld. Met Mendix worden applicaties ontwikkeld in een visuele drag-and-drop gebruikersinterface, waarbij gebruikersinterface, datamodel en applicatielogica worden gemodelleerd met behulp van bouwblokken (standaardcomponenten). Door de visuele manier van ontwikkelen en de uitgebreide set van standaardcomponenten is handmatig programmeren van code niet nodig, waardoor applicaties veel sneller uitgerold kunnen worden dan bij traditionele ontwikkelmethodes.

Meer weten over de voordelen van low-code ontwikkelen? Lees dan eens ons ebook.

Het AWVN dataportaal

Het dataportaal is ontwikkeld als een website voor anonieme bezoekers en werkgevers die direct of indirect (via een branchevereniging) bij AWVN zijn aangesloten. Voor anonieme bezoekers is er een algemene landingspagina waar informatie over de dienstverlening van AWVN wordt geboden.  Werkgevers die nog geen lid zijn kunnen toegang aanvragen via een knop in het portaal. Leden van AWVN loggen in via OKTA (cloud identity provider) om toegang te krijgen tot een aantal dashboards.

De dashboards zijn ontwikkeld met Qlik Sense en worden binnen het portaal (embedded) weergegeven. De data in de dashboards wordt door Qlik Sense dynamisch gefilterd op basis van de gebruiker die is ingelogd (row-level security). Hierdoor krijgt elke gebruiker alleen te zien wat zij mogen zien.

AWVN, Dataportaal, Qlik, Qlik Sense, Mendix, TimeXtender, E-mergo

De AWVN-dataportaal startpagina

 

De dashboards zijn ingedeeld in vier thema’s: CAO, Belonen, Pensioen en Mobiliteit. Deze thema’s worden als tegels op de startpagina afgebeeld. Na het kiezen van een thema worden er een of meerdere nieuwe tegels afgebeeld met daarin informatie over het dashboard en een knop voor het openen ervan. De dashboards zijn volledig interactief, d.w.z. dat gebruikers zelf selecties, filters en visualisaties naar wens kunnen aanpassen. De datasets voor de dashboards worden door Qlik Sense ingelezen uit het datawarehouse van AWVN, dat met behulp van TimeXtender is ontwikkeld.

Het portaal heeft een beheeromgeving waarin AWVN-medewerkers zelf de content binnen het portaal kunnen aanpassen, zoals de teksten in de tegels en de teksten in verschillende pop-up vensters. Daarnaast kan een beheerder per thema instellen welke tegels in welke volgorde worden afgebeeld en welk dashboard er per tegel moet worden geopend.

AWVN, Dataportaal, Qlik, Qlik Sense, Mendix, TimeXtender, E-mergo

Een CAO-dashboard in dataportaal

 

De eerste ervaringen en toekomstplannen

De eerste versie (Proof of Concept (POC)) van het dataportaal is door E-mergo in 10 weken gerealiseerd. Ook de doorontwikkeling en het beheer van de applicatie wordt door E-mergo verzorgd. In de eerste versie zijn de dashboards voor de thema’s CAO en Belonen beschikbaar gesteld. Begin maart is een pilot gestart met een klein aantal geselecteerde AWVN-leden. De eerste reacties waren zeer positief, met name over het feit dat alle relevante informatie en inzichten vanuit een centrale webomgeving op een eenvoudige, eenduidige en veilige manier kunnen worden opgevraagd. Na de pilotfase is het de bedoeling dat alle leden van AWVN de toegang krijgen tot de applicatie en dat het portaal verder wordt uitgebreid met nieuwe dashboards, benchmarks en premium diensten.

Meer weten?

Wil je meer weten over Mendix en de waarde van een dataportaal voor jouw organisatie? Overweeg je om met een portaal de interactie met klanten of leveranciers te verbeteren? We praten graag verder met je over de specifieke behoeften van jouw organisatie. Laat een bericht achter via het contactformulier hieronder. We komen snel met je in contact!

Geschreven door Fabienne Heijn,
Mendix Developer