Citizen development met low-code: negeren of omarmen?

Uit recent onderzoek van IDC is gebleken dat in 2025 het wereldwijde tekort aan softwareontwikkelaars uitkomt op 4 miljoen mensen. Aan de andere kant zien we een groeiende vraag naar IT-oplossingen gericht op digitalisering en automatisering. Voor veel organisaties is software zelfs van strategisch belang geworden. Nieuw IT-personeel aantrekken is geen realistische oplossing door de tekorten op de arbeidsmarkt. Citizen development met low-code kan uitkomst bieden. Wat is citizen development precies en wat zijn de voordelen ervan voor een organisatie? Zijn er ook nadelen of risico’s? Wat hebben citizen developers nodig om succesvol te zijn in hun werk? Deze vragen worden in dit blog beantwoord.

 

Wat is citizen development?

Citizen development is het ontwikkelen van software door personen zonder programmeerkennis. Citizen developers zijn een nieuwe generatie werknemers die niet voor een IT-afdeling werken en die zelf applicaties bouwen. Dit zijn meestal applicaties voor persoonlijk gebruik of voor de afdeling waarbinnen ze werken. De term ‘citizen development’ wordt vaak in één adem genoemd met low-code ontwikkelplatforms zoals Mendix en Power Apps. Deze low-code tools zijn met name gericht op citizen developers. Ze hebben een visuele gebruikersinterface waarin applicaties worden ontwikkeld door te modelleren en te configureren in plaats van programmeren.

 

Wat zijn citizen developers?

In principe kan iedereen zonder programmeerervaring een citizen developer worden. Na een paar dagen training kun je al met low-code aan de slag om applicaties te bouwen. Goede citizen developers hebben van nature affiniteit met IT, zijn analytisch, creatief en leergierig. Het zijn gebruikers die interesse hebben in het verbeteren van werkprocessen met behulp van digitale oplossingen. Vaak hebben ze al ervaring met het bouwen van complexe Excelsheets. Voor organisaties die ambities hebben op het gebied van digitalisering is het belangrijk dat de citizen developers binnen de organisatie worden geïdentificeerd, dat ze de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en dat ze goed worden begeleid door middel van coaching en training.

 

De voordelen

Het (laten) ontwikkelen van applicaties door citizen developers heeft allerlei voordelen, zoals;

  • Door de inzet van citizen developers groeit het aantal potentiële software-ontwikkelaars sterk. Hierdoor ben je als organisatie minder afhankelijk van IT-leveranciers en beter in staat om de groeiende vraag naar digitale oplossingen bij te benen.
  • Citizen developers kunnen met low-code tools sneller applicaties ontwikkelen dan programmeurs met traditionele ontwikkelmethodes. Door de relatief korte ontwikkeltijden kunnen behoorlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden.
  • De applicaties die (mede) zijn ontwikkeld door citizen developers sluiten vaak beter aan op de behoefte van de business dan wanneer ze door alleen IT-personeel worden gebouwd. De reden hiervan is dat citizen developers direct betrokken zijn bij de bedrijfsprocessen die ondersteund moeten worden met applicaties.
  • Werknemers die aan de slag gaan als citizen developer halen veel voldoening uit hun werk, omdat ze bezig zijn met innovatieve oplossing die waarde voor de organisatie toevoegen. Ze zijn daardoor zeer gemotiveerd, wat een positief effect heeft op het succes van projecten waar ze aan werken.

 

Maar er zijn ook risico’s

Hoewel citizen development in eerste instantie klinkt als dé oplossing voor het tekort aan IT-personeel is het geen garantie voor succes. Als tientallen werknemers applicaties gaan ontwikkelen zonder sturing en begeleiding dan gaat er vroeg of laat iets mis. Door applicaties te ontwikkelen met een low-code tool is de kans op fouten een stuk kleiner dan bij handmatig programmeren, maar het betekent niet dat er geen ontwerpfouten worden gemaakt. Bugs in applicaties kunnen grote gevolgen hebben voor een organisatie, bijvoorbeeld in het geval van een datalek als gevolg van een ontwerpfout.

Daarnaast is het zo dat citizen development niet voor elke project geschikt is. Voor complexe bedrijfsapplicaties met hoge eisen op het gebied van performance en beveiliging, of waarbij integraties met andere systemen moeten worden gebouwd, heb je nog steeds IT-professionals nodig. Ik doel hier op professionals met kennis van applicatie-architectuur en applicatie-integratie die de impact van een applicatie op de rest van IT-landschap kunnen beoordelen.

 

Ons advies

Het is belangrijk om een set aan spelregels, richtlijnen en standaarden (best practices) te hebben die worden gevolgd door citizen developers, zodat applicaties op een eenduidige manier worden ontwikkeld en getest, hergebruik van componenten mogelijk is, en er oplossingen worden opgeleverd die voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Met een low-code tool wordt veel van de complexiteit die komt kijken bij het ontwikkelen van applicaties uit handen genomen. Toch heb je voor de bouw van complexe applicaties met low-code naast citizen developers ook nog steeds IT-personeel nodig. Voor dit soort projecten is het verstandig om een hybride team te vormen bestaande uit citizen developers en professionals die ervaring hebben met softwareontwikkeling en kennis hebben van de tool waarmee er ontwikkeld wordt.

 

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van citizen development met low-code voor jouw organisatie? Neem dan via het contactformulier hieronder contact op met één van onze accountmanagers. Of overweeg je een carrière switch? Wij zijn hard op zoek naar low-code ontwikkelaars, bekijk onze werken bij website voor openstaande vacatures.

Openstaande vacatures

 

Geschreven door Steven Samuels Brusse,
Senior Consultant