E-mergo behaalt ISO 9001 én 27001 certificeringen

Qlik Sense September 2017,qlik sense, qlik sense september, qlik software, qlik download, qlik sense release

E-mergo, Business Intelligence specialist en leverancier van Qlik, Mendix en TimeXtender software, heeft onlangs de ISO-certificeringen 9001 én 27001 behaald. E-mergo toont hiermee aan dat zij voldoet aan internationale eisen voor Kwaliteitsmanagement en Information Security Management.

Het verwerken, bewerken en opslaan van data behoort tot de core business van E-mergo. Het bedrijf is dan ook continu bezig met data van haarzelf en van haar klanten. Het werd daarom tijd om E-mergo’s werkwijze door een externe organisatie te laten toetsen om zo aan te kunnen tonen dat de processen rondom kwaliteit en informatiebeveiliging voldoen aan de hiervoor geldende normen en standaarden.

Auditbureau KIWA heeft hiervoor verschillende processen en systemen onder de loep genomen. Deze zijn gecontroleerd en gevalideerd om de twee certificeringen te kunnen toekennen. Hierbij is onder andere gekeken naar beveiligingsmaatregelen, zowel fysiek als op het gebied van databeveiliging, toeleveranciers, continuïteit, calamiteitenplan, etc. Het behalen van deze certificaten toont aan dat kwaliteitsmanagement en information security management continu worden gemonitord en verbeterd binnen E-mergo.

Door ons toenemende aanbod van managed services zoals gehoste Qlik dashboards, mobiele applicaties en data warehouses was het een logische stap om onze processen rond informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement te laten toetsen door een externe partij. Het behalen van deze certificaten toont aan dat wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst onze eigen data en die van onze klanten veilig kunnen verwerken en bewaren.

-Aad van den Berg, Directeur E-mergo