Geautomatiseerd testen in Qlik

qlik,software testing, e-mergo, automatic software testing, qlik software testing, qlik test , qlik testing.e-mergo.nl,nodegraph

Onlangs is een nieuwe release van NodeGraph uitgekomen met een aantal nieuwe modules. Een van deze modules is de Test Module, waarmee geautomatiseerd tests op een Qlik omgeving kunnen worden uitgevoerd. In dit blog lees je waarom het belangrijk is om deze tests uit te voeren en wat de toegevoegde waarde is voor Qlik gebruikers en beheerders.

Wat is NodeGraph?

NodeGraph is een beheertool voor Qlik Sense en QlikView. Een belangrijke en uiterst handige functionaliteit is de Depency Explorer, waarmee de datastromen van bronsystemen naar dashboards gevisualiseerd en geanalyseerd kunnen worden. Naast het bieden van inzicht in de Qlik omgeving kan NodeGraph met een druk op een knop de documentatie van een dashboard genereren. Het schrijven en bijhouden van documentatie is daardoor niet meer nodig met NodeGraph.

Data lineage

De nieuwe Test Module in NodeGraph 2.0 stelt je in staat om verschillende soorten testscripts op een Qlik omgeving laten uitvoeren. Door geautomatiseerd te testen kunnen beheerders proactief problemen oplossen, in plaats van te reageren op incidenten die door gebruikers worden gemeld. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de BI-omgeving wordt verhoogd en dat de gebruikers vertrouwen hebben in de data.

Regressietesten

qlik,software testing, e-mergo, automatic software testing, qlik software testing, qlik test , qlik testing.e-mergo.nl,nodegraph
Het werken met de Agile/Scrum methode bij de ontwikkeling van software biedt veel voordelen. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van dashboards in Qlik Sense en QlikView. Het oplevertempo is hoog en zorgt ervoor dat elke twee tot vier weken een nieuwe oplevering wordt gedaan. Meestal zijn dit geen losstaande applicaties, maar toevoegingen op bestaande applicaties. Bij deze methodiek is het belangrijk om zowel de nieuwe als de bestaande software te testen. Zo zorg je ervoor dat zowel nieuwe als oude functionaliteiten blijven werken.

qlik,software testing, e-mergo, automatic software testing, qlik software testing, qlik test , qlik testing.e-mergo.nl,nodegraphHet testen van nieuwe software is altijd onderdeel van het ontwikkelproces en wordt vaak handmatig gedaan. Het testen van de bestaande software wordt ook wel regressietesten genoemd. Met regressietesten controleer je of de bestaande applicaties goed blijven werken na het doorvoeren van wijzigingen. Het handmatig uitvoeren van regressietests gebeurt in de praktijk weinig, omdat dit een tijdrovende klus is. Idealiter worden regressietests daarom uitgevoerd door een testtool die continue en volledig geautomatiseerd testscripts op de omgeving uitvoert.

Het geautomatiseerd uitvoeren van regressietests biedt verschillende voordelen. Ten eerste bespaart het natuurlijk een hoop kostbare tijd van ontwikkelaars en testers. Ten tweede wordt een (potentieel) probleem in een vroeg stadium opgemerkt, waardoor een systeembeheerder een probleem mogelijk kan verhelpen nog voordat gebruikers ermee worden geconfronteerd.

 

Wat kan er getest worden met NodeGraph?

In de Test Module van NodeGraph kun je verschillende soorten testcases definiëren.
Het aanmaken van een testcase bestaat uit drie stappen:

1. Testcase aanmaken
2. Testitem toevoegen aan testcase
3. Testtaken toevoegen aan testitems

Aan een testcase kunnen meerdere testitems toegevoegd worden.
Een testitem kan een van onderstaande types zijn:

· QlikView dashboard
· Qlik Sense dashboard
· QVD-bestand
· Overige bestanden (bijvoorbeeld include scripts)

Per testitem kun je een of meerdere testtaken toevoegen. In een testtaak stel je in welke conditie er moet worden getest. Hieronder staan voorbeelden van condities die getest kunnen worden door NodeGraph:

  • Of een bestand aanwezig is
  • Of een QVD-bestand is bijgewerkt in de laatste X uur
  • Of een veld in een QVD-bestand aanwezig is
  • Of het aantal records in een QVD-bestand gelijk is aan een verwacht aantal
  • Of het resultaat van een aggregatie van een veld uit een QVD-bestand overeenkomst met een verwachte waarde
  • Of een dashboard is bijgewerkt in de laatste x uur
  • Of het resultaat van een Qlik expressie overeenkomt met een verwachte waarde

qlik,software testing, e-mergo, automatic software testing, qlik software testing, qlik test , qlik testing.e-mergo.nl
NodeGraph,data lineage, qlik,qlikview,qlik sense

Wat als een testcase faalt?

Per testcase kun je een schedule instellen, zodat de testcase automatisch op een gezette tijd wordt uitgevoerd. Wanneer de een testcase een negatief resultaat oplevert kan NodeGraph een notificatie sturen naar een of meerdere emailadressen. Notificaties kunnen ook verstuurd worden naar een webadres in Slack.

Meer weten?

NodeGraph is binnen elke Qlik omgeving erg handig, maar is bijna onmisbaar wanneer er met meerdere ontwikkelaars en testers op dezelfde omgeving wordt gewerkt. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van deze tool? Bekijk dan de korte demonstratie video hieronder of neem contact met ons op.

Bekijk de video

Geschreven door Steven Samuels Brusse,
Senior Qlik consultant