Haalt jouw organisatie alles uit de data?

data literacy, qlik, data culture, qlik data literacy, qlik sense, qlik rocket

Wat je ook doet en in welke branche je ook werkt, je krijgt altijd te maken met beslissingen. Deze beslissingen zouden, ten minste voor een gedeelte, moeten worden gemaakt op basis van data. Om er zeker van te zijn dat dat deze groeiende hoeveelheid data zorgt voor goed onderbouwde besluiten is het belangrijk dat er een grote mate van corporate data literacy is. Bekijk in dit blog wat corporate data literacy inhoudt en welke factoren hierbij een rol spelen.

Kun jij data ‘lezen’?

Door data te combineren wordt het mogelijk om het te analyseren en op basis van je analyses processen te verbeteren. Dit kun je allemaal doen in een analytics oplossing zoals Qlik Sense. Het gebruiken van analytics is niet gelimiteerd tot een specifieke branche en kan overal worden gebruikt om beslissingen te maken. Het enige wat hiervoor nodig is, is dat je organisatie data literate moet zijn. Dit betekent niet dat iedereen een statisticus, wiskundige of een data scientist moet zijn. Data literate zijn betekent dat je de fundamenten weet van data, data analyse en de tools en technieken die hiervoor nodig zijn. Het houdt in dat je data kunt lezen, analyseren, goedkeuren of juist in twijfel kunt trekken. Uit onderzoek van het Data Literacy Project waar Qlik aan meewerkt blijkt echter dat maar weinig mensen zichzelf data literate vinden.

76% van de top zakelijke beslissers heeft weinig vertrouwen in hun vermogen om data te lezen, te analyseren en te discussiëren

– The Data Literacy Index

Corporate Data Literacy

Vrijwel alle businessleiders erkennen dat data belangrijk is binnen hun branche en voor het nemen van beslissingen binnen een bedrijf. Echter blijkt dat slechts 8% van deze bedrijven in de afgelopen 5 jaar veranderingen hebben aangebracht in de manier waarop zij data gebruiken. Het is zelfs zo dat het nemen van data-driven besluiten het laagst scoort van alle drie de dimensies die gemeten worden om de ‘Corporate Data Literacy Score’ te berekenen. Dit betekent dat zelfs bedrijven die wel over data literate medewerkers beschikken, nog steeds niet op een efficiënte manier data omzetten in bruikbare informatie.

Bedrijven zullen efficienter moeten worden met het toegankelijk maken van data. Als medewerkers in de rij moeten bij data scientists om hun vragen beantwoord te krijgen dan zullen zij uiteindelijk niet kunnen concurreren.

– Mike Capone, CEO bij Qlik

Vooral in grotere organisaties betekent dit dat er nog veel onontdekte inzichten en efficiency-slagen mogelijk zijn in de organisatie. Deze zullen alleen worden ontdekt als de juiste vragen worden gesteld door de juiste mensen. Op dit moment komt steeds meer data beschikbaar op de werkvloer terwijl veel werknemers (nog) niet weten hoe ze deze data op de juiste manier in kunnen zetten. De mate waarin medewerkers data kunnen lezen, analyseren en beoordelen is daarom cruciaal. Hoe beter het niveau van data literacy is, hoe meer vragen er gesteld én beantwoord zullen worden.

Twee derde (63%) van managers wereldwijd hebben aangegeven te willen werken aan het niveau van data literacy binnen hun organisaties. Hoe zorg je er nu voor dat je organisatie data literate wordt? Corporate Data Literacy kan niet simpelweg worden bereikt door data specialisten aan te nemen. Corporate Data Literacy is het vermogen van een organisatie om data te lezen, analyseren, gebruiken voor besluiten, in twijfel te trekken en te delen binnen de organisatie. Qlik heeft als onderdeel van het Data Literacy Project een Corporate Data Literacy Score ontwikkeld die is opgebouwd uit drie pilaren: Data Literacy Skills, Data-driven Decision Making en Data Dispersion.

 

data literacy, qlik, corporate data literacy,

 

Data Literacy Skills

Data literate organisaties hebben medewerkers nodig die data literate zijn. Veel organisaties vergaren datavaardigheden door mensen aan te nemen maar tegelijkertijd zijn ook educatie programma’s nodig om alle medewerkers te helpen om data te begrijpen én gebruiken in hun rollen binnen de organisatie.

Data-Driven Decision Making

Het maken van data-driven besluiten wordt gemeten op basis van 2 aspecten: Data Decentralization en Data Resources. Data decentralisatie betekent het beschikbaar maken van alle data die nodig is en Data Resources zijn de benodigdheden om inzichten te vergaren en te presenteren om data-driven besluiten te kunnen nemen.

Data Dispersion

Data dispersion, oftewel data verspreiding, is de mate waarin data gebruikt wordt binnen de organisatie. Het is van belang dat elke afdeling, en niet alleen clusters van specialisten, de mogelijkheid heeft om inzichten op te doen en hier besluiten op te kunnen maken.

Aan de slag?

Nieuwe technologieën op het gebied van data en analytics duiken steeds sneller op. Hierdoor komt steeds meer data beschikbaar voor medewerkers in allerlei afdelingen. Het creëren van waarde door deze data om te zetten in bruikbare inzichten wordt echter belemmerd wanneer medewerkers niet over de juiste vaardigheden beschikken om hier iets mee te doen. Het is daarom belangrijk dat je als bedrijf en als persoon niet verder achter gaat lopen en een start gaat maken met het ontwikkelen van data literacy binnen de organisatie. E-mergo kan hierbij ondersteuning bieden in de vorm van workshops en een informatie-analyse. Plan een afspraak met ons in via onderstaande knop om te sparren over de status van jouw organisatie’s corporate data literacy en hoe dit zou kunnen worden verbeterd.
Bronnen

Stel een vraag      Plan een afspraak in