Selfservice BI en het belang van Governance

sourcing dashboard,Qlik,QlikView,Qlik Sense, Qlik Governance,Governance BI, Business intelligence,it

Een onderzoek van Forbes Insights in samenwerking met Qlik toont aan dat 4 van de 5 organisaties(81%) merken dat Business Intelligence (BI) significante voordelen heeft. Hierbij zijn 400+ executives uit 12 verschillende landen, werkzaam in verschillende branches, ondervraagd. Bij de respondenten kwam naar voren dat zij denken dat er meer met hun BI omgeving mogelijk is; zo’n 48% heeft het gevoel dat zij momenteel niet het meeste uit hun BI omgeving halen. De reden die hiervoor kwam uit verschillende hoeken zoals inconsistente data, meerdere versies van de waarheid, inconsistente formules/definities en gelimiteerde adoptie binnen het bedrijf. Voor deze problemen is één oplossing: betere governance. Maar hoe werkt dat precies?

Governance 

Allereerst, wat is governance voor BI? Het woord governance heeft voor veel eindgebruikers een negatieve bijsmaak. Het wordt geassocieerd met strenge regels en toezicht. Governance voor BI omgevingen betekent enkel het vormen van een basis waardoor gebruikers in staat worden gesteld om zelf de BI software te gebruiken. Deze basis wordt gevormd door bijvoorbeeld definities en formules centraal vast te leggen, centraal toegang tot data, het aan de juiste personen te verstrekken van data en data security te bewaken.  Zo wordt de business in staat gesteld om beter gebruik te maken van BI, terwijl IT ervoor zorgt dat datakwaliteit en security bewaakt worden. Voorbeelden van governance zijn:

 • Rollen en verantwoordelijkheden toekennen
 • Definities van gebruikersrollen en de soorten toegang(access)
 • Security Access, Authenticatie, Autorisatie
 • Het aanmaken van Groepen en ‘Streams’
 • Data access management en monitoring
 • Centraal vaststellen van metingen, formules, definities
 • Data (Bron) Security
 • Data Loads en Reloads inrichten
 • Back Up en Recovery
 • Automatische Processen inrichten
“Governance requires a really fine balance—governing to the point where consistency is assured, but flexibility remains”
– Mike Saliter, Qlik Vice President, Global Industry Solutions

Wat is het probleem?

Zonder governance in de BI omgeving kunnen meerdere versies van de waarheid ontstaan (bijvoorbeeld door inconsistente formules/definities) en de datakwaliteit verminderen. Daarnaast kunnen ‘data silos’ ontstaan. Dit zijn collecties van data die door één afdeling worden beheerd en waar de rest van de organisatie geen toegang tot heeft. Deze problemen kunnen ontstaan doordat er  niet centraal ontwikkeld wordt. Uit het Forbes Insights onderzoek bleek dat 57% van de executives aangaf dat eindgebruikers die zelf BI hebben ontwikkeld, nu steeds vaker bij de IT- BI-afdeling aan kloppen voor verbeterde governance. Deze executives zien de waarde van governance in voor de algehele business en voor eindgebruikers.  65% Van de executives vindt governance een effectieve manier om BI eindgebruikers nieuwe inzichten op te laten doen. Governance zorgt ervoor dat analyses van eindgebruikers consistent en betrouwbaar zijn. Dit zorgt voor een betere ervaring voor eindgebruikers, sterkere data driven performance en een grotere adoptie van de Business Intelligence software. Zo kan de business betrouwbaar analyseren en wordt de druk op IT voor rapporten en dergelijke verlicht.

Governance zorgt voor:

 • Één versie van de waarheid binnen de hele organisatie
 • Centraal gedefinieerde formules en definities;betrouwbaarheid
 • Gebruikers krijgen toegang tot alle, voor hun relevante, data;
 • Data Security
 • Consistente data kwaliteit wat zorgt voor consistentie in analyses
 • Lastenverlichting IT

 

Hoe zorgt Qlik voor Governance?

Qlik Beheer E-mergo,beheer,qlik,qlikview,qlickview, click view, qlik sense, qlik sence, qlik beheer, qlik maintenance, e-mergo.nl

 

 

Wat Waarvoor Waarom
Het QlikView Governance Dashboard QlikView Het QlikView Governance Dashboard biedt QlikView administrators en developers zichtbaarheid in QlikView omgevingen waarbij zij ook zicht hebben op metadata verzameld uit QVW, QVD, en QVX bestanden en QlikView Server, QlikView Publisher log en configuratie bestanden.
QlikView Server App QlikView Een door E-mergo geproduceerd QlikView dashboard. De QlikView Server app analyseert QlikView server performance op basis van log files.
Section Access QlikView
Qlik Sense
Section Access wordt gebruikt om data toegang per groep of persoon te filteren(QlikView en Qlik Sense). Dit kan tot op regelniveau in een tabel worden ingesteld.
Security Rules QlikView

Qlik Sense

Regels om groepen en/of specifieke gebruikers rechten toe te kennen. Denk hierbij aan het recht om een app te publiceren.
Master Items  Qlik Sense Voorgedefinieerde metingen en dimensies. Met Master Items kunnen eindgebruikers als nog een geheel eigen dashboard maken waarin zij zelf analyses kunnen doen, zonder enkele zorgen te hebben over datakwaliteit.
Governed centralized libraries Qlik Sense Dit zijn collecties van centraal klaargezette metingen en dimensies, berekeningen en datavisualisaties(de ‘Master Items’) . De bibliotheken zorgen voor consistentie in data en analyses.
Streams Qlik Sense Collecties van gepubliceerde apps, vaak beschikbaar gemaakt voor specifieke afdelingen/groepen.
Qlik Management Console (QMC) QlikView Het Qlik Management Console kan gebruikt worden voor het regelen van verschillende processen en rollen in een QlikView omgeving. In het QMC kun je taken beheren(bijvoorbeeld reloads), autorisatie van gebruikers inregelen(wie welke apps kan zien) en de verdeling van licenties beheren. Hier kun je ook de configuratie van de QlikView omgeving aanpassen.
Qlik Management Console (QMC) Qlik Sense Het Qlik Management Console kan gebruikt worden regelen van verschillende processen en rollen in een Qlik Sense omgeving. In het QMC kun je taken beheren(bijvoorbeeld reloads), autorisatie en authenticatie van gebruikers(bijvoorbeeld met SAML Single Sign-On), Dataconnecties, Apps en App objecten beheren, gebruikers rollen verdelen, Streams(Qlik Sense) beheren en de verdeling van tokens beheren. Hier kun je ook de configuratie van de Qlik Sense omgeving aanpassen en third party extensies beheren.
License Monitor App Qlik Sense De standaard beschikbare Qlik Sense License Monitor app toont een overzicht van gebruikers, licentie gebruik en licentie veranderingen. Zo kan licentie gebruik worden geanalyseerd en tijdig worden aangepast; licentie/token allocatie.
Operations Monitor App Qlik Sense De standaard beschikbare Qlik Sense Operations Monitor app toont het gebruik van de hardware, actieve gebruikers, proxy verbindingen en reload opdrachten van de laatste 4 uur(Qlik Sense). Errors en waarschuwingen over de huidige configuratie worden hier getoond. Daarnaast zijn gegevens over reloads(duur, succesvolle en gefaalde reloads) en gebruikers(app gebruik, sessies en gebruikers activiteit) hier beschikbaar.

 

Bent u werkzaam in de IT en wilt u meer weten over de Governance opties van Qlik? Neem dan contact met ons op via email of telefoon.

 

E-mergo & Governance 

E-mergo heeft verschillende manieren om te zorgen voor governance in Qlik omgevingen. Zo implementeren wij Governance Dashboards voor QlikView en kunnen we het QMC inrichten voor Qlik Sense. Daarnaast kunnen wij alle rollen en processen binnen Qlik voor u inrichten, bijvoorbeeld aan de hand van een bestaande Active Directory.  Bovendien kunnen wij workshops geven om binnen uw organisatie medewerkers te trainingen in het gebruik van QlikView/Qlik Sense en de governance mogelijkheden hiervan. Verder ontwikkelen wij bij veel klanten aan de hand van de Agile Scrum Methode en werken wij met Platform Manager (Qlik versiebeheer software) bij grote omgevingen zoals Schiphol.

 

Download via onderstaand formulier het hele onderzoek van Forbes Insigths

Qlik,QlikView,Qlik Sense, Qlik Governance,Governance BI, Business intelligence,it