Data-integratie voor low-code apps

Data integratoin, data integratie, low code, low-code, apps, app development, low code app development, mendix, power apps, data hub,

Een datagedreven organisatie begint met een goed fundament. Dit fundament bestaat uit de juiste tools en kennis om data snel te kunnen verwerken en beschikbaar te stellen voor gebruikers. Data-integratie en databeheer zijn altijd al belangrijk geweest voor Data Analytics, zodat de juiste data in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar is om belangrijke beslissingen te nemen. Een datagedreven organisatie betekent vandaag de dag echter meer dan heldere rapportages en slimme dashboards. Met low-code softwareontwikkeling zijn organisaties in staat om in korte tijd bedrijfsprocessen te digitaliseren en nieuwe diensten op de markt te brengen met behulp van innovatieve en doelgerichte apps. Verregaande digitale transformatie is voor veel bedrijven essentieel voor hun voortbestaan en begint met een goed datafundament. In dit blog lees je waarom data-integratie zo belangrijk is voor het succes van low-code applicaties en op welke manier je dit kunt doen.

Low-code softwareontwikkeling

Low-code softwareontwikkeling heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. De markt voor low-code platforms bestaat al geruime tijd en de tools hebben zich inmiddels ontwikkeld tot volwassen producten. Nieuwe webapplicaties en mobiele apps kunnen met low-code veel sneller opgeleverd worden (in weken in plaats van maanden) vergeleken met traditionele ontwikkelmethodes. Dat komt onder andere doordat de apps op een visuele manier worden ontwikkeld met bouwblokken en drag-and-drop functionaliteit om user interfaces, functionaliteit en workflows te modelleren in plaats van handmatig te programmeren.

Veel van de complexiteit die komt kijken bij softwareontwikkeling wordt door low-code platforms uit handen genomen van de ontwikkelaars die ermee werken. Je hebt daardoor in veel gevallen geen programmeerkennis nodig om met low-code aan de slag te gaan en om (componenten van) applicaties te kunnen ontwikkelen. Er ontstaat zo een nieuwe generatie ontwikkelaars die ook wel citizen developers worden genoemd. Door te werken met een low-code platform heeft een organisatie veel minder IT-ondersteuning nodig voor het ontwikkelen, testen, deployen en monitoren van applicaties. Het dreigende tekort aan IT-personeel is een drijvende kracht achter de snelgroeiende acceptatie van low-code.

Ook toonaangevende onderzoekinstituten onderkennen de kracht van low-code platforms. Zo verwacht Gartner dat over twee jaar meer dan de helft van de grote organisaties low-code development tools om applicaties te ontwikkelen en zal het aantal citizen developers dat zich bezighoudt met app development vier keer groter zijn dan het aantal professionele programmeurs.

Het is duidelijk dat organisaties met behulp van low-code hun doelstellingen op het gebied van digitalisering en innovatie kunnen realiseren. Low-code softwareontwikkeling is dé manier om ontwikkelaars met businessgebruikers samen te laten werken om sneller innovatieve oplossingen te bouwen. Daarmee is een belangrijke bottleneck voor innovatie uit de weg geruimd, namelijk de beschikbaarheid van IT-personeel. Maar er is nog een belangrijk aandachtspunt dat het succes en de snelheid van de digitale transformatie in de weg kan staan, namelijk de data.

Het belang van data-integratie

Bij elke digitale innovatie speelt data een cruciale rol. Uit ervaring weten we dat een deel van de tijd die we besteden aan applicatieontwikkeling verloren gaat aan datapreparatie. Data die nodig zijn voor een applicatie komen soms uit verschillende systemen en moeten dan eerst nog geïdentificeerd, geanalyseerd, geïnterpreteerd, geïntegreerd en getransformeerd worden, voordat de data kunnen worden gebruikt in een applicatie. De tijd die hieraan besteed wordt kan oplopen tot wel 50 procent.

Een modern datamanagement platform kan hiervoor de oplossing bieden. Door data uit verschillende bronsystemen op een eenduidige en geautomatiseerde manier samen te brengen in een data warehouse kan de data vanuit een centrale plek beheerd worden en beschikbaar gesteld worden aan gebruikers en applicaties. Vanuit het verleden weten we dat ontwikkelen en beheren van een data warehouse veel tijd en geld kost, maar met moderne data warehouse automation tools zoals TimeXtender en Qlik Data Integration is dit niet meer het geval. Met deze tools kun je de dataflows modelleren in een grafische interface, terwijl de databases, tabellen en ETL-scripts automatisch worden gegenereerd. Daar komt bij dat metadata en data lineage (oorsprong van data) automatisch inzichtelijk zijn en dat documentatie kan worden gegenereerd vanuit de tools. Hierdoor kan een enorme versnelling en kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden bij de ontwikkeling van een data warehouse.

Met behulp van data warehouse automation tools kunnen nieuwe bronnen snel ontsloten worden en datasets snel beschikbaar gesteld worden. Applicatieontwikkelaars kunnen daarna direct aan de slag met de data, omdat ze weten waar de data staat, omdat de data in de juiste vorm beschikbaar is en omdat de data zijn voorzien van de juiste metadata om de inhoud te begrijpen.

Binnen E-mergo hebben we de combinatie van low-code en data warehouse automation in de praktijk toegepast bij de ontwikkeling van het E-mergo Klantenportaal, een webapplicatie die we onlangs met behulp van Mendix hebben ontwikkeld. Klanten en medewerkers van E-mergo hebben in het klantenportaal toegang tot gepersonaliseerde informatie. Voor een klant betekent dit dat hij/zij in het portaal direct inzicht heeft in de lopende projecten, facturen en openstaande tickets die door de klant zijn aangemeld bij de supportafdeling. De informatie in het portaal wordt door Mendix opgehaald uit het data warehouse van E-mergo dat met TimeXtender is ontwikkeld. TimeXtender zorgt ervoor dat de relevante datasets uit verschillende databases en SaaS-applicaties worden samengevoegd in het data warehouse.

Data-integratie in low-code platforms

         mendix logo,mendix,

MS, Microsoft, power apps, powerapps, low code, microsoft low code

E-mergo ontwikkelt impactvolle low-code oplossingen met Mendix en Power Apps. De leveranciers van deze tools hebben het belang van data-integratie inmiddels ook onderkend. We zien dit terug in nieuwe features die onlangs zijn toegevoegd in Mendix en Power Apps die gericht zijn op het stroomlijnen van data-integratie en hergebruik van datasets.

Mendix Data Hub

Mendix heeft vorig jaar tijdens de Mendix World 2019 conferentie de Data Hub geïntroduceerd. Dit is een aanvullende module waarmee een soort datavirtualisatielaag aan het ontwikkelplatform kan worden toegevoegd. In de Data Hub Catalog kun je als ontwikkelaar datasets opzoeken, verkennen en metadata opvragen. De datasets in de catalogus zijn OData services die eenvoudig kunnen worden toegevoegd tijdens het ontwikkelen van nieuwe apps in Mendix Studio Pro. Nieuwe datasets kunnen automatisch aan de catalogus toegevoegd worden zodra een ontwikkelaar een entiteit in een app creëert. Daarnaast kunnen datasets handmatig toegevoegd worden aan de catalogus en is er een Data Hub API. Hiermee kunnen nieuwe services in de catalogus geregistreerd worden voor datasets uit bronsystemen die nog niet worden gebruikt in Mendix. Naast het vinden, registeren en consumeren van datasets biedt Mendix Data Hub verschillende beheerfuncties voor de implementatie van datamanagement. Denk hierbij aan het inrichten van data governance, het analyseren van data lineage en het monitoren van datakwaliteit. Met de Mendix Data Hub wordt het eenvoudiger om datasets te delen tussen applicaties en het ontwikkelen van nieuwe applicaties zal hierdoor sneller kunnen plaatsvinden.

Mendix Data Hub

 

Microsoft Dataverse

Microsoft heeft vorig jaar Dataverse voor Power Apps geïntroduceerd. Dataverse is de nieuwe naam voor Common Data Service, de dataopslaglaag voor Microsoft’s Power Apps en Dynamics 365. Het is een SaaS-opslagdienst in de Azure cloud, waarmee de datasets voor low-code apps kunnen worden opgeslagen. Dataverse bevat ten eerste een basisset van standaardtabellen waarin bedrijfsinformatie uit Dynamics 365 worden opgeslagen. Daarnaast biedt Dataverse diverse connectoren en functies om zelf tabellen te creëren, door datasets uit verschillende bestandsformaten en bronsystemen geautomatiseerd in te lezen en samen te voegen. Net als de Mendix Data Hub, kun je in Dataverse een governancestructuur inrichten om datasets te beveiligen en tegelijkertijd het delen van datasets tussen applicaties te promoten.

Microsoft Dataverse voor het Power Platform

 

Conclusie

Low-code platforms hebben zich ontwikkeld tot zeer volwassen producten met functionaliteit die verder gaat dan alleen apps ontwikkelen. Data-integratie en databeheer krijgen binnen de tools steeds meer aandacht. Dat is een belangrijke ontwikkeling, omdat een goed datafundament essentieel is om de belofte van low-code waar te maken. Zonder dit fundament kunnen innovatieprojecten niet op tijd en binnen budget gerealiseerd kunnen worden. Voor organisaties met ambities op het gebied van digitalisering is het daarom belangrijk om eerst aandacht te besteden aan het datafundament. Daarna kan er gestart worden met de ontwikkeling van applicaties.

 

Geschreven door Steven Samuels Brusse,
Senior Consultant

Wil je meer weten over de impactvolle oplossingen van E-mergo op het gebied van low-code apps en data warehouse automation? Neem dan via het formulier hieronder contact op met een van onze accountmanagers!