Qlik Sense Multi-cloud Deployment

multicloud, cloud, qlik cloud, qlik sense cloud, qlik sense multicloud, qlik november, qlik june, qlik cloud deployment, qlik deployment, qlik architectuur,

Tegen het einde van 2018 is wereldwijd meer dan de helft van de multinationals bezig met het migreren van applicaties, diensten en data naar de cloud. Zo verluidde een van de voorspellingen van onderzoeksbureau Forrester in het rapport 2018 Cloud Preditions dat een jaar geleden werd gepubliceerd. Met de migratie naar de cloud willen bedrijven profiteren van schaalbare computing en dataopslag tegen lagere kosten. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven echter te maken met legacy systemen, regelgeving omtrent compliance en beveiliging van bedrijfsinformatie waardoor de behoefte blijft bestaan om data lokaal (binnen het bedrijfsnetwerk) te houden. Voor een succesvolle transitie naar de cloud hebben bedrijven een multi-cloud analyse platform nodig. Qlik speelt in op deze behoefte met de nieuwe multi-cloud deployment optie voor Qlik Sense, die eerder dit jaar in de June 2018 release werd toegevoegd. In dit blog lees je hoe een multi-cloud deployment met Qlik Sense eruitziet en wat de voordelen ervan zijn.

Qlik’s multi-cloud strategie

De missie van Qlik is om klanten te helpen met de transitie naar de cloud door de keuze te bieden in hoe het analytics platform wordt ingericht. Elk bedrijf heeft volgens Qlik een analytics platform nodig dat kan meegroeien naarmate de cloud adoptie binnen het bedrijf toeneemt. Volgens Qlik moetn gebruikers daarom te allen tijde zelf kunnen bepalen waar het platform draait en waar de data wordt opgeslagen (on-premise, in een private cloud, of public cloud). Met de nieuwe multi-cloud feature biedt Qlik Sense deze flexibiliteit .

Multi-cloud deployment opties

Om te beginnen is het goed om te vermelden dat Qlik Sense Multi-Cloud geen nieuw product is. Het is een nieuwe feature die beschikbaar is voor gebruikers met een Qlik Sense Enterprise licentie. Dit betekent dat klanten een “normale” installatie van Qlik Sense Enterprise voor Windows moeten uitvoeren voordat ze de nieuwe multi-cloud opties kunnen inrichten. Een bestaande Qlik Sense Enterprise installatie kan met de nieuwe multi-cloud optie uitgebreid worden met extra nodes die draaien op schaalbare (elastische) platforms in een cloud naar keuze. Gebruikers kunnen hierbij kiezen uit 3 deployment opties: Qlik Cloud ServicesManaged Container Service en Private Container Platform.

multicloud, cloud, qlik cloud, qlik sense cloud, qlik sense multicloud, qlik november, qlik june, qlik cloud deployment, qlik deployment, qlik architectuur,

Qlik Cloud Services is een nieuwe schaalbare omgeving die door Qlik zelf wordt gehost. Dit is een andere omgeving dan Qlik Sense Cloud Business, de SaaS omgeving van Qlik Sense. Om gebruik te maken van Qlik Cloud Services moet er een abonnement (tenant) worden aangeschaft bij Qlik. Voor de tweede en derde optie biedt Qlik een nieuwe versie van Qlik Sense Enterprise met de naam Qlik Sense Enterprise for Elastic (afgekort QSEFE). Deze nieuwe versie heeft een microservices architectuur en kan gedeployed worden als Linux containers op schaalbare cloud platforms die ondersteuning bieden voor Docker en Kubernetes. Qlik Sense gebruikers kunnen hierbij enerzijds kiezen voor bestaande Managed Container Services van Azure (Azure Kubernetes Services), of AWS (Amazon Elastic Container Services). Anderzijds bestaat de mogelijkheid om QSEFE of een eigen container platform in een private cloud naar keuze te installeren.

Cloud Hub

multicloud, cloud, qlik cloud, qlik sense cloud, qlik sense multicloud, qlik november, qlik june, qlik cloud deployment, qlik deployment, qlik architectuur,

Voorheen moesten alle nodes in een geclusterde Qlik Sense Enterprise omgeving een directe verbinding hebben met de central node, de repository en de file-share waar de apps zijn opgeslagen. In een multi-cloud deployment is dat niet nodig. Een QSEFE node kan namelijk tot op zekere hoogte standalone draaien. Tegelijkertijd worden QSEFE nodes beheerd vanuit één centrale beheeromgeving, de Qlik Management Console die onderdeel is van Qlik Sense Enterprise voor Windows. Met behulp van zogenaamde distribution rules kunnen beheerders regels instellen voor het synchroniseren van apps van de central node naar de andere nodes in het cluster. Op deze manier hebben beheerders dus volledige controle over de frequentie waarmee de data in apps wordt ververst en op welke nodes de apps worden opgeslagen. Voor gebruikers biedt een multi-cloud deployment een nieuw portaal (Cloud Hub) met nieuwe mogelijkheden voor samenwerken in apps en het delen van inzichten. De apps die worden gepubliceerd naar de nieuwe Cloud Hub kunnen op dit moment alleen nog bekeken worden. Apps moeten ontwikkeld worden in QSE voor Windows en kunnen vervolgens automatisch gepusht worden naar de QSEFE nodes. Qlik heeft al aangekondigd dat selfservice mogelijkheden op korte termijn worden toegevoegd in de nieuwe Cloud Hub.

Use cases voor multi-cloud

Er zijn twee use cases waarbij een multi-cloud deployment een oplossing kan bieden.

  • Optimaliseren van kosten voor gebruik
  • Optimaliseren van performance met een groeiend aantal gebruikers

In een multi-cloud deployment worden de kosten voor het gebruik van de omgeving geoptimaliseerd, enerzijds door een lagere Total Cost of Ownership (TCO) voor de onderliggende infrastructuur (gebaseerd op Linux) en anderzijds doordat de omgeving automatisch op – en afschaalt bij toenemend en afnemend gebruik. Met een multi-cloud deployment is het eenvoudiger om nieuwe groep gebruikers toegang te geven tot het Qlik Sense platform en tegelijkertijd de performance van de omgeving te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een extranet omgeving, waarbij Qlik Sense aan externe gebruikers wordt aangeboden. Een ander voorbeeld is een omgeving waarbij het aantal gebruikers gedurende een bepaalde periode sterk toeneemt (rondom een evenement bijvoorbeeld).

multicloud, cloud, qlik cloud, qlik sense cloud, qlik sense multicloud, qlik november, qlik june, qlik cloud deployment, qlik deployment, qlik architectuur,

Optimaliseren van performance bij een groeiend aantal gebruikers

Voorwaarden om met multi-cloud aan de slag te gaan

In principe hebben alle klanten met een Qlik Sense Enterprise licentie de mogelijkheid om de multi-cloud features te gebruiken, zonder dat hiervoor extra licentiekosten worden gerekend. Het enige wat er dan moet gebeuren is het laten aanpassen van de bestaande licentiecode (LEF) door Qlik. Voor een succesvolle implementatie van een multi-cloud deployment stelt Qlik wel een aantal voorwaarden voordat ze de licentiecode aanpassen. Zo wil Qlik eerst in gesprek met de klant en de implementatiepartner om de use case voor multi-cloud te valideren en om te valideren dat de vereiste technische kennis van o.a. Kubernetes en Linux aanwezig is om een multi-cloud architectuur in te richten en te beheren. Hoewel de nieuwe multi-cloud features gratis beschikbaar komen voor gebruikers met een Qlik Sense Enterprise licentie, moet er natuurlijk rekening worden gehouden met bijkomende kosten voor het huren van en inrichten van een schaalbare cloud omgeving. Een technische vereiste om een multi-cloud architectuur in te richten is het hebben van een cloud identity provider die ondersteuning biedt voor OpenID Connect (OIDC). Dit is namelijk de authenticatiemethode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Cloud Hub. Voorbeelden van IDP’s die deze vorm van authenticatie ondersteunen zijn Azure AD, Okta en Auth0.

Meer weten over multi-cloud? Heeft dit blog je interesse voor multi-cloud gewekt en wil je meer informatie hierover, neem dan contact op via onderstaand formulier.

 

Geschreven door Steven Samuels Brusse,
Senior Qlik consultant