QlikView Enterprise BI

Momenteel zien wij bij onze klanten de wens om QlikView dashboards meer en meer operationeel in te zetten. Bij operationeel gebruik is de afhankelijkheid van de informatie groot en daarmee zijn de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid hoger geworden. Daarnaast neemt door het toenemend gebruik het aantal informatiewensen toe, dus we ontkomen er niet aan om ook het informatie aanbod continu te verbeteren. Dit leidt tot discussie rondom de stelling ‘Om de kwaliteit en beschikbaarheid van onze QlikView dashboards te vergroten gaan we vaker releasen!’

E-mergo: Het verhogen van het aantal releases maakt het risico kleiner

De beheerders onder ons zijn vaak van mening dat het terugdringen van het aantal releases de beschikbaarheid van dashboards vergroot. Dit komt omdat elke release een verandering met zich meebrengt en daardoor een potentieel risico introduceert. Echter, geldt dit nog met de huidige technologische mogelijkheden? E-mergo is van mening dat het aantal releases niet verlaagd maar juist verhoogd moet worden. Door het aantal releases te verhogen wordt de gemiddelde release kleiner en daarom minder risicovol. Dit zal de beschikbaarheid van de dashboards, een must voor het operationele gebruik en bovenal wenselijk voor ieder dashboard, verhogen.

Toch leiden meerdere releases tot een toename aan handelingen en daarmee is risico gemoeid. Het grotere aantal releases zal gemanaged en vastgelegd moeten worden om het overzicht te behouden. Een meer ervaren ontwikkelaar zal deze risico’s voor u beperken, maar er zijn meer oplossingen.

Om nieuwe of verbeterde dashboards naadloos in productie te brengen werken wij met een OTAP (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie) promotie Tool. Om de time-to-market van nieuwe of verbeterde QlikView dashboards kort te houden maar toch de gehele promotiecyclus van ontwikkeling tot aan productie te doorlopen, is het noodzakelijk om het aantal mogelijke menselijke fouten te minimaliseren. E-mergo heeft hiervoor een samewerking opgezet met In4BI.

Met “Platform Manager” leggen we de promotierollen vast (testen en promoten) en kunnen we versiebeheer ondersteunen. Om de beschikbaarheid verder te vergroten biedt Platform Manager de mogelijkheid om een eerdere release van een van uw dashboards weer in productie te nemen. Een must voor elke professionele QlikView Enterprise omgeving!

 

Benieuwd naar enterprise beheer en platform manager?

 

Lees de Schiphol Group case

 

 

Deze blog is geschreven door: Gijs van den Ende (BI-Consultant E-mergo) & Jaco Geluk (Managing Director E-mergo)