Top 10 valkuilen bij Dashboard Design

dashboard design, blog,qlik, qlik design, qlik dashboard design,qliksense,

Het gebruik van dashboards is een van de meest effectieve manieren om informatie beschikbaar te maken aan de business zodat performance kan worden gemonitord. Het gebruik maken van een mooie Business Intelligence(BI) tool zorgt niet direct voor effectieve dashboards. Het ontwerp van zo’n dashboard moet rekening houden met de eindgebruikers, de informatie die zij willen zien en op welke manier deze informatie het duidelijkst weer kan worden gegeven. Dit proces is echter vatbaar voor een aantal valkuilen die men moet zien te voorkomen. Hieronder staan de top 10 valkuilen bij het ontwerpen van dashboards, oftewel de “Common Pitfalls” van auteur Stephen Few, schrijver van ‘Information Dashboard Design’ 

#1: De grens van een enkel scherm overschrijden

Een fout die gemaakt wordt in dashboard design is als de gebruiker moet scrollen. Het is veel krachtiger om informatie bij elkaar te plaatsen. De informatie is voor de gebruiker dan makkelijker om te verwerken en bespaart tijd. Door informatie op één pagina, of sheet, te plaatsen krijgt de gebruiker een compleet overzicht. Zo kan hij/zij belangrijke connecties in de data ontdekken die anders misschien niet zo duidelijk waren.

#2: Geen context bij de data

Context kan het verschil maken tussen nietszeggende getallen op een scherm, en getallen waar men inzicht van krijgt en actie op kan ondernemen. Zonder context weet de gebruiker niet of een meting een verbetering of verslechtering van de situatie toont. Metingen worden verrijkt door context in de vorm van bijvoorbeeld een vergelijking, target of geschiedenis.  Een goed voorbeeld van het gebrek aan context in een dashboard is een ‘gauge meter’; zonder vergelijking of target weet een gebruiker niet of deze visualisatie wijst op een verslechtering of verbetering.

#3: Te veel detail of precisie tonen

Om het overzicht van informatie in een dashboard te bewaren is het niet nodig om te veel detail of precisie te tonen. Wanneer dit wel zo is wordt de gebruiker geforceerd om op een gedetailleerd niveau de data te verwerken terwijl dit voor zijn of haar doel vaak niet relevant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoeveelheid cijfers achter de komma. Het is niet nodig om op seconde niveau de tijd weer te geven van wanneer een taak aangemaakt is.

#4: Het kiezen van de juiste meetwaarde

Metingen moeten worden afgestemd op de wensen van gebruikers en hoe zij deze informatie willen gebruiken. Gebruikers moeten duidelijk kunnen zien wat er gemeten wordt en in welke eenheid dit uitgedrukt wordt. Wanneer hier geen rekening mee wordt gehouden kan informatie moeilijk te verwerken zijn zoals in het voorbeeld linksonder te zien is.

 

slechtemeetwaarden

Slechte meetwaarde

goedemeetwaarden

Goede meetwaarde

#5: Het kiezen van de juiste grafiek

Het kiezen van de juiste visualisatie is iets waar de meeste mensen de fout mee in gaan. Bij het ontwerpen van een dashboard moet eerst gekeken worden naar de data. Welke grafiek geeft het beste de informatie weer? Vaak gaan mensen hier de fout in door bijvoorbeeld een piechart te kiezen terwijl verschillen in hoeveelheden vaak duidelijker worden met een barchart. Lees hier meer tips over het kiezen van de juiste grafiek.

#6: Overbodige variatie

Wanneer in een dashboard onnodig veel variatie in grafieken gebruikt wordt verlies je overzicht. Ontwikkelaars proberen soms te voorkomen dat dezelfde grafieksoort meerdere keren in een dashboard staat(bijvoorbeeld een barchart) door expres andere grafieken te gebruiken. Het gevaar hierbij is dat de gekozen grafiek misschien niet de data het beste weergeeft.

#7: Onnauwkeurige kwantitatieve data

Wanneer kwantitatieve data onnauwkeurig wordt weergegeven kan dit een vertekend beeld geven van de situatie. In onderstaand voorbeeld begint de Y as bij $500.000 waardoor het lijkt alsof de opbrengst(revenue) 4 keer zo veel is als de kosten(costs) in januari. Doordat de Y as niet bij nul begint wordt het moeilijk om te zien dat de opbrengst eigenlijk maar 2 keer zo veel is.

Onnauwkeurige Y as

Onnauwkeurige Y as

#8: Informatie verkeerd rangschikken

Wanneer je een dashboard ontwerpt kun je niet zo maar grafieken op een willekeurige volgorde plaatsten. Hierbij zijn twee dingen essentieel: 1)belangrijke informatie in een dashboard zou meer moeten opvallen dan minder belangrijke informatie en 2) te vergelijken informatie moet bij elkaar geplaatst worden.

#9: Voorkom nutteloze opmaak

Opmaak in een dashboard dat geen doel dient is nutteloos en leidt alleen maar af van de belangrijke informatie. Door witte ruimte in een dashboard te laten wordt de boodschap sneller duidelijk en oogt het dashboard rustiger. Informatie kan zo sneller verwerkt worden door de gebruiker.

#10: Kleurgebruik

Kleur kan worden gebruikt om verschillen te tonen, de nadruk op bepaalde informatie te leggen of de relatie tussen informatie te tonen. Kleuren moeten zorgvuldig gekozen worden gebaseerd op hoe mensen kleuren zien en het belang van kleurverschillen zoals warme en koele kleuren. Daarnaast is het ook belangrijk om rekening te houden met kleurenblindheid; zo’n 10% van mannen en 1% van vrouwen heeft hier mee te maken.

Stephen Few legt uit dat Business Intelligence alleen waarde aan de business toe kan voegen wanneer het meest waardevolle middel van een bedrijf, de human intelligence, hierdoor betrokken en gestimuleerd wordt. Het visueel communiceren van data is namelijk alleen effectief wanneer bij het ontwerp van dashboards rekening gehouden is met de manier waarop mensen kijken en denken. Hierbij is het van belang dat een dashboard alle benodigde informatie bevat op de meest gecondenseerde manier, zonder dat er iets verloren gaat. Daarnaast moet het visueel goed getoond worden zodat gebruikers het makkelijk kunnen lezen en begrijpen. Wanneer deze punten zijn meegenomen bij het dashboardontwerp wordt de getoonde informatie voor gebruikers makkelijker te verwerken. Dit leidt ertoe dat zij snel belangrijke inzichten kunnen opdoen en bijbehorende acties kunnen ondernemen.

 

Wil je meer tips voor goede dashboards? Download het Qlik ebook ‘7 Tips for more effective visualizations’