On-premise, Cloud of Hybrid? Ontdek de opties voor je data infrastructuur met TimeXtender

Timextender

Er zijn veel overwegingen te maken wanneer het gaat om je data infrastructuur. Ga je volledig naar de cloud? Wil je een hybrid set-up, of is het belangrijk dat dataverwerking on-premise op fysieke servers plaatsvindt? Afhankelijk van de doelen en behoeftes van je bedrijf is het noodzakelijk om na te denken over tooling die ondersteuning kan bieden voor je keuze. Bij onze klanten werken wij bij alle drie de infrastructuur opties graag met het TimeXtender data management platform, omdat het opties biedt voor alle drie. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om van on-premise of hybrid, naar de cloud te bewegen. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor een data infrastructuur met TimeXtender? Lees dan snel verder.

TimeXtender

TimeXtender is een Datawarehouse Automation oplossing waarmee je je datafundament geautomatiseerd kan ontwikkelen. TimeXtender orchestreert je infrastructuur vanaf de bronsystemen tot en met je dataproducten. Dit betekent dat op één centrale plek al je data wordt verzameld en verwerkt. Dit maakt het eenvoudiger om 1 versie van de waarheid te waarborgen en deze data te gebruiken in dataproducten zoals apps, portalen en analytics dashboards in bijvoorbeeld Qlik of Power BI. Omdat TimeXtender mee kan bewegen met de middelen die je tot je beschikking hebt zijn er veel mogelijkheden, en daarmee ook veel overwegingen. Hieronder staan enkele situaties en adviezen beschreven.

Welke infrastructuur past bij ons?

Wanneer je enthousiast bent geworden van de mogelijkheden voor het beheren van je Data Platform met TimeXtender kom je snel op de vraag wat voor soort infrastructuur daar bij hoort. TimeXtender kan omgaan met architecturen uiteenlopend van volledig on-premise, hybride, en volledig cloud-based.

timextender, infrastructuur, data management

Figuur 1 Infrastructuur keuzes per laag

Omdat je TimeXtender vertelt welke middelen gebruikt moeten worden om data op te slaan en te transporteren en manipuleren, kun je dat ook gaandeweg aanpassen en daarmee migreren van de ene naar de andere infrastructuur. Het is daarmee eenvoudig om je Data Platform van een on-premise installatie naar de cloud te brengen bijvoorbeeld.

De vraag welke opzet je moet hanteren wordt daarmee een stuk minder beladen: het is veel eenvoudiger om naderhand een wijziging aan te brengen in de keuze van componenten en locatie. Dit betekent dat TimeXtender zich aan kan passen aan de werkwijze van je organisatie in plaats van andersom.

On-premise

Wanneer al je bedrijfsinfrastructuur on-premise draait kan het voor de hand liggen je Data Platform hier ook op te zetten. Dan kies je voor de optie om je Data Lake en Data Warehouse lagen in een SQL Server instance op een virtual machine op te slaan, in een compacte opzet kun je daar TimeXtender bijzetten. Afhankelijk van de BI oplossingen die je wilt ondersteunen, ben je dan al klaar. Voor optimale ondersteuning met Power BI is het verstandig SQL Server Analysis Services te gebruiken om Data Marts onder te brengen, Tableau en Qlik vergen buiten hun eigen systeem geen extra infrastructuur.

Hybrid

Wellicht heb je je bronsystemen on-premise draaien, maar wil je je Data Platform in de cloud draaien, bijvoorbeeld om je IT afdeling niet te belasten met het management van de resources of omdat je gebruik wilt kunnen maken van Platform as a Service (PaaS) diensten. Dan kun je een hybride architectuur hanteren: bronnen on-premise, Data Platform in bijvoorbeeld Azure. De enige belangrijke consequentie is dat je rekening moet houden met de bandbreedte van de netwerkverbinding tussen je on-premise netwerk en Azure, die zal meestal beperkter zijn dan wanneer je je Data Platform on-prem draait in hetzelfde netwerk als je bronsystemen. Een ander voorbeeld is om alle data tot en met je Modern Data Warehouse on-prem te houden en je Semantische Endpoints naar de cloud te brengen.

Lift-and-shift

Als de organisatie on-premise begint en later een cloud-beleid gaat hanteren, wijs je TimeXtender de nieuwe componenten en schakel je eenvoudig over. Daarmee lift-and-shift je je data en infrastructuur naar de cloud. In het algemeen kun je TimeXtender ook inzetten als tool om databases te migreren van on-premise naar cloud.

Cloud

Omdat TimeXtender gebruikt maakt van de Microsoft Data Stack, integreert het erg goed met de PaaS diensten die Microsoft in Azure biedt. Uiteraard kun je onderdelen als SQL Server ook bij andere cloud providers afnemen. Afhankelijk van de hoeveelheid bronnen die ontsloten worden, de behoefte aan faciliteren van Data Science en Advanced Analytics en de performance die je wilt leveren, kun je andere keuzes maken tussen hoofdelementen van een cloud infrastructuur: Azure Data Factory en Azure Data Lake maken het mogelijk om veel meer bronnen parallel te ontsluiten, Azure Synapse Analytics maakt het mogelijk om gigantische tabellen efficiënter te ondervragen en integreert goed met veel van de tools die gericht zijn op Advanced Analytics, Azure SQL Hyperscale levert een mooie balans tussen kosten en grootte van storage.

Als je organisatie al voet aan de grond heeft in Azure, is het eenvoudig TimeXtender daar ook op te zetten. De Azure Marketplace templates maken het nog laagdrempeliger om te starten.
Wil je meer lezen over Azure in combinatie met TimeXtender (en Power BI)? Lees dan dit blog.

De volgende stap

Als je een idee hebt van de hoofdcomponenten die je op wilt nemen in je architectuur is het tijd om een meer gedetailleerde opzet uit te tekenen en uit te proberen wat TimeXtender je brengt. Als Partner of the Year is E-mergo bij uitstek de expert om je te assisteren in de het maken van de volgende stap op het gebied van Datawarehouse Automation!

 

Geschreven door Ruairidh Smith,
Senior consultant bij E-mergo