Manage Qlik Sense Extensies met PlatformManager

Een grijs blokje midden in je Qlik Sense dashboard waar een extensie hoort te zitten...Gebruikers van Qlik Sense Extensies zullen dit misschien wel eens hebben meegemaakt. Gelukkig bestaat hier een oplossing voor in de vorm van PlatformManager. Met deze software kun je eenvoudig extensies én dashboards beheren. Lees in dit blog meer over de mogelijkheden.
Lees verder

Versiebeheer in Qlik Sense

Er zijn verschillende redenen te bedenken om versiebeheer op BI-applicaties toe te passen. Ontwikkelaars kunnen efficiënter werken door gebruik te maken van versiebeheer, terwijl de kans op fouten afneemt. Er kunnen er flinke tijdsbesparingen gerealiseerd worden bij de afhandeling van incidenten. Daarnaast kan versiebeheer een uitkomst bieden voor bedrijven die te maken hebben met wet –en regelgeving omtrent het rapportageproces.
Lees verder

Top 5 struikelblokken voor Analytics omgevingen

Steeds meer bedrijven zien verdienmodellen in analytics toepassingen, maar voordat een analytics platform wordt opgetuigd moeten eerst een aantal zaken worden geregeld. Hieronder vind je de top 5 struikelblokken voor analytics omgevingen. Zorg ervoor dat je deze 5 struikelblokken voorkomt binnen de organisatie zodat het nieuwe platform optimaal kan functioneren en de business een stap verder brengt richting operational efficiency.
Lees verder

Qlik versiebeheer met Platform Manager

E-mergo is partner van IN4BI, leverancier van Platform Manager, en heeft dit ingezet bij grote omgevingen zoals Schiphol. Platform Manager is software waarmee je eenvoudig je QlikView en/of Qlik Sense omgeving kunt beheren. Met behulp van Platform Manager helpt E-mergo organisaties om de betrouwbaarheid van hun dashboards te optimaliseren.
Lees verder

QlikView Enterprise BI

Momenteel zien wij bij onze klanten de wens om QlikView dashboards meer en meer operationeel in te zetten. Bij operationeel gebruik is de afhankelijkheid van de informatie groot en daarmee zijn de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid hoger geworden. Daarnaast neemt door het toenemend gebruik het aantal informatiewensen toe, dus we ontkomen er niet aan om ook het informatie aanbod continu te verbeteren.
Lees verder

Schiphol Group breidt uit met Platform Manager

Het beheren van de life cycle van 40 QlikView apps gecombineerd met continue ontwikkelverzoeken vanuit de business creëerde een behoefte aan beheer. Samen met E-mergo heeft Schiphol nu een hybride model waarbij in- en externe ontwikkelaars nauw samenwerken ten behoeve van het ontwikkelen, testen en beheren van de QlikView omgeving.
Lees verder