5 Tips voor Data Storytelling

Ontdek in dit ebook 5 tips om data om te zetten in een krachtig verhaal met behulp van Data Storytelling. Lees hoe je de juiste combinatie maakt van datavisualisaties, een helder ontwerp en contextuele informatie.
Lees verder

Scrum, Rugby en Agile; hoe zit het nou eigenlijk?

Net als veel andere ICT bedrijven en afdelingen is ook E-mergo aan het Scrummen geslagen. Tegenwoordig gooit iedereen met hippe termen als ‘Agile’, ‘Product Owner’ of ‘Scrum Master’. Maar wat is Scrum eigenlijk en waarom is het zo populair? Om dit te begrijpen, is het handig om eerst toe te lichten waar het vandaan komt.
Lees verder

Forecasten met R in Qlik Sense

Vanaf de June 2017 release van Qlik Sense is het mogelijk om met de SSEtoRserve plugin R script in Qlik Sense expressies in load script en front-end uit te voeren. Daarmee is het mogelijk om forecasts te berekenen vanuit Qlik Sense, in plaats van over te schakelen naar R of te werken met meerdere tools. In dit blog ontdek je stap voor stap hoe je R script in de front-end van Qlik Sense laat draaien aan de hand van onze demo app 'Betsy Bike'. Je ziet hoe een tijdreeks opgesplitst kan worden in componenten en hoe je een simpele forecast berekent.
Lees verder

Dashboard Design: Visuele ‘Eenheid in Verscheidenheid’

Het belang van het toepassen van de juiste visualisatie methode wordt in de wetenschap steeds meer onderzocht en erkend. Zo hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat wanneer een webtool als mooi of aantrekkelijk wordt gezien, het gebruik –de user experience (UX)- ervan vanzelfsprekend als positief wordt ervaren. In dit blog lichten wij het ontwerpprincipe 'Eenheid in Verscheidenheid' toe, welke bijdraagt aan een goed visueel ontwerp.
Lees verder

Nieuw: Qlik Sense June 2017

Qlik heeft de nieuwe versie van Qlik Sense vrijgegeven, met daarin een aantal belangrijke verbeteringen. Deze release heeft de naam “June 2017” gekregen, wat betekent dat de nummering van releases van Qlik Sense tot het verleden behoort. Qlik heeft aangekondigd vanaf nu elke 10 weken een nieuwe versie van Qlik Sense uit te brengen, waarbij elke release de naam krijgt van de maand en het jaar waarin deze wordt uitgebracht. Bekijk in dit blog de nieuwe en verbeterde features van June 2017.
Lees verder

Is jouw organisatie klaar voor de Europese General Data Protection Regulation (GDPR)?

In 2015 heeft de Europese Commissie samen met het Europese Parlement een akkoord bereikt over de invoering van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving vervangt in mei 2018 de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De invoering van deze ingrijpende wetgeving zal grote gevolgen hebben op het gebied van privacy en databescherming. Sommige wetgeving is zelfs nu al van kracht.
Lees verder