QlikView Enterprise BI

Momenteel zien wij bij onze klanten de wens om QlikView dashboards meer en meer operationeel in te zetten. Bij operationeel gebruik is de afhankelijkheid van de informatie groot en daarmee zijn de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid hoger geworden. Daarnaast neemt door het toenemend gebruik het aantal informatiewensen toe, dus we ontkomen er niet aan om ook het informatie aanbod continu te verbeteren.
Lees verder

QlikView publisher

QlikView Publisher is een product aan de serverzijde wat zorgt voor het laden van data en het distribueren van toegangsrechten en rapporten.
Lees verder

Exit PowerPoint, Welkom data storytelling!

Uw datavisualisaties & presentatie geïntegreerd Business cases moeten steeds meer op harde feiten gebaseerd zijn en worden daardoor direct gekoppeld aan beschikbare data. Het presenteren van business cases gebaseerd op data wordt ook wel “data storytelling” genoemd. “Deze vraag zoek ik later even uit” Dit is een veel gehoorde uitspraak tijdens presentaties. Met data storytelling is…
Lees verder

Schiphol Group breidt uit met Platform Manager

Het beheren van de life cycle van 40 QlikView apps gecombineerd met continue ontwikkelverzoeken vanuit de business creëerde een behoefte aan beheer. Samen met E-mergo heeft Schiphol nu een hybride model waarbij in- en externe ontwikkelaars nauw samenwerken ten behoeve van het ontwikkelen, testen en beheren van de QlikView omgeving.
Lees verder