4 Use cases voor low-code applicatieontwikkeling

Veel organisaties worstelen met een groeiende vraag vanuit de business naar nieuwe applicaties om medewerkers efficiënter te laten werken, klanten beter te kunnen bedienen, of nieuwe datagedreven diensten te ontwikkelen. Door een tekort aan programmeurs en beperkte resources hebben IT-afdelingen de handen vol aan het beheren van bestaande applicaties en is er weinig ruimte voor innovatieve projecten. Om toch te kunnen voldoen aan deze vraag en ruimte te creëren voor innovatie, kijken steeds meer organisaties naar low-code platforms voor applicatieontwikkeling. De aandacht voor dit soort ontwikkelplatforms is de laatste jaren sterk toegenomen, vanwege de voordelen op het gebied van ontwikkeltijd, kosten, kwaliteit en schaalbaarheid. Bijna elke mobiele app of webapplicatie kan gebouwd worden met een low-code platform. Dat betekent echter niet dat low-code de beste oplossing voor elk IT-project. Welke type applicatie leent zicht nu bij uitstek om te ontwikkelen met low-code? En welk low-code platform is het meest geschikt voor welke applicatie? In dit blog geef ik een antwoord op deze vragen door vier use cases te beschrijven waarbij de voordelen van de low-code ontwikkelmethode optimaal worden benut.

 1. Klantportaal
 2. Innovatieve apps
 3. Digitaliseren van werkprocessen
 4. Moderniseren van legacy applicaties

Use case 1: Klantportaal

Met een klantportaal kun je informatie en functionaliteit beschikbaar stellen aan klanten in een webapplicatie. De informatie komt veelal uit verschillende bronsystemen en kan in een portaal op een overzichtelijke en gepersonaliseerde manier samengebracht en gepresenteerd worden. Een klantportaal kan op verschillende manieren ingezet worden om waarde voor de organisatie te creëren.

 • De klantenservice kan verbeterd worden door 24/7 inzicht te bieden in relevante informatie over bijvoorbeeld bestellingen, contracten en offertes. Hierdoor bespaar je zelf veel tijd en bied je tegelijkertijd veel gemak voor je klanten.
 • De omzet kan vergroot worden door klanten in het portaal specifieke producten of aanvullende diensten aan te bieden op basis van het klantprofiel.
 • Een andere manier om omzet te genereren is het uitrollen van nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld door data-gedreven diensten als een abonnement te verkopen via het portaal (data-as-a-service).
 • Het salesproces kan vereenvoudigd en versneld worden met behulp van een klantportaal, bijvoorbeeld door klanten in de applicatie zelf offertes te laten aanmaken.

Bij de ontwikkeling van dit soort klantgerichte applicaties zijn gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, kwaliteit en schaalbaarheid van groot belang. Er worden vaak hoge eisen gesteld aan de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling van de gebruikersinterface. De applicatie moet ontwikkeld worden voor gebruik op verschillende apparaten (laptop, tablet en mobiel) met verschillende schermafmetingen. Aanpassingen en verbeteringen moeten gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden na de eerste uitrol van de applicatie, zodat nieuwe features snel kunnen worden toegevoegd en veranderende klantwensen snel kunnen worden verwerkt in de functionaliteit. De kwaliteit van de software is ook heel belangrijk, omdat bugs een negatieve uitstraling hebben op het imago van de organisatie. Na de eerste uitrol is het aantal gebruikers meestal nog beperkt, maar dit kan daarna snel veranderen. Daarom is het belangrijk dat het platform waarop de applicatie schaalbaar is en resources eenvoudig opgeschaald kunnen worden, om een groeiend aantal gebruikers met de applicatie te laten werken.

Voordelen van low-code

De hierboven genoemde requirements wegen zwaar mee bij de keuze voor de technologie waarmee een klantportaal wordt ontwikkeld. De voordelen van low-code platforms sluiten perfect aan bij deze requirements om de volgende redenen:

 • Met het moderne UI-framework van low-code tools kun je responsieve webpagina’s bouwen, zodat de lay-out van de pagina’s zich automatisch aanpast aan de schermafmeting op het apparaat van de gebruiker. Dit bespaart een hoop tijd, omdat het niet nodig is om aparte gebruikersinterfaces te ontwikkelen.
 • De kleuren, lettertypes en icoontjes in de gebruikersinterface kunnen volledig op maat ingesteld worden door het gebruik van thema’s en eigen code (CSS en Javascript), zodat de uitstraling van de applicatie aansluit bij de huisstijl van de organisatie.
 • Het ontwikkelen van schermen en applicatielogica doe je in een visuele omgeving, waarbij je componenten vanuit een toolbox selecteert en via drag-and-drop functionaliteit met elkaar verbindt. Wijzigingen kunnen daardoor relatief eenvoudig doorgevoerd worden en niet alleen door programmeurs, maar zelfs door businessgebruikers met weinig of geen programmeerervaring.
 • De logica in de applicatie wordt automatisch gevalideerd tijdens het bouwen van een applicatie en de code wordt automatisch gegenereerd. Een applicatie die met een low-code platform wordt ontwikkeld heeft daardoor veel minder bugs dan wanneer een applicatie handmatig wordt geprogrammeerd.
 • Low-code platforms bieden de mogelijkheid om applicaties te deployen naar de cloud. In de cloud is schaalbaarheid in principe gegarandeerd en kunnen resources eenvoudig toegevoegd worden aan een applicatie.

Bij E-mergo ontwikkelen we applicaties met Mendix en Power Apps. Een klantportaal kan met beide platforms ontwikkeld worden. Mendix bestaat al langer dan Power Apps is dan ook het meest volwassen platform. Mendix biedt daardoor meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van applicaties met een op een maat gemaakte gebruikersinterface, zowel voor webapplicaties als native mobiele apps. In Power Apps werk je met templates voor het ontwikkelen van een portaal en heb je minder vrijheid bij het ontwerpen van de gebruikersinterface.

 

Use case 2: Innovatieve apps

Innovatieve apps ontstaan vaak uit ideeën voor nieuwe verdienmodellen, of efficiencyverbeteringen. Het doel van dit soort applicaties is om de organisatie te laten groeien door zich te onderscheiden van de concurrentie, of door slimmer te werken. Vaak wordt er bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, zoals IoT, artificial intelligence en machine learning. Het ontwikkelproces voor innovatieve applicaties kenmerkt zich meestal door veranderende requirements tijdens de eerste ontwikkelfase en veel wijzigingen na de uitrol. Voor een succesvolle uitrol is een flexibele projectaanpak en een nauwe samenwerking tussen de business en de ontwikkelaars noodzakelijk, zowel tijdens de ontwikkeling als na de eerste oplevering. De Scrum-methode is een aanpak die hier heel goed bij past, omdat de samenwerking in een Scrum-team centraal staat en er door het werken in kort-cyclische sprints veel ruimte is voor aanpassingen.

Een mooi voorbeeld van een innovatieve app is een fabrikant van slimme verlichting voor de glastuinbouw, die een app voor zijn klanten heeft ontwikkeld. De app helpt telers met datagedreven inzichten voor het optimaliseren van het teeltproces in een kas. Deze inzichten worden door de app gegenereerd op basis van data die worden verzameld door IoT-sensoren in de verlichting. Met behulp van algoritmes worden voorspellende analyses uitgevoerd om de data om te zetten in waardevolle inzichten voor de klant. Met behulp van deze innovatie app is het bedrijf getransformeerd van een pure hardwareproducent naar een digitale dienstverlener.

Voordelen van low-code

Voor de ontwikkeling van innovatieve apps is het low-code platform Mendix in veel gevallen het meest geschikt om de volgende redenen:

 • De agile projectaanpak die nodig is voor een succesvolle uitrol sluit perfect aan bij de manier waarop applicaties in Mendix worden ontwikkeld.
 • Alle leden van een Scrum-team (businessgebruikers en ontwikkelaars) hebben een rol in het Mendix platform. Het platform ondersteunt de gehele levenscyclus van een applicatie en die omvat meer dan alleen het ontwikkelen en deployen van een applicatie.
 • Businessgebruikers kunnen in Mendix de requirements voor een applicatie vastleggen in user stories. De user stories worden op een product backlog geplaatst en kunnen gerangschikt worden naar prioriteit.
 • De voortgang van het team bij de uitvoering van sprints wordt gevisualiseerd in Mendix op een scrumboard.
 • De no-code ontwikkelomgeving van Mendix (Mendix Studio) stelt businessgebruikers in staat om zelf prototypes te ontwikkelen, die vervolgens door meer ervaren ontwikkelaars in de low-code ontwikkelomgeving (Mendix Studio Pro) verder kunnen worden uitgebouwd. In Mendix Studio Pro kunnen geavanceerde functies en zelfs custom code (Java en Javascript) gebruikt worden om de gewenste applicatielogica uit te breiden.
 • Testers kunnen eenvoudig feedback geven over de functionaliteit via de Feedback-knop, die standaard aanwezig is in de gebruikersinterface van de Mendix-applicatie. De feedback verschijnt automatisch op de product backlog en is direct zichtbaar voor het ontwikkelteam.
 • Voor de integratie met externe IoT-systemen en intelligente webservices (API’s) biedt Mendix verschillende standaardcomponenten en connectoren, waardoor dit soort integraties relatief eenvoudig kunnen worden gebouwd.

 

Use case 3: Digitaliseren van werkprocessen

Low-code platforms zijn bij uitstek geschikt voor het digitaliseren van werkprocessen. Met behulp van webapplicaties en mobiele apps kunnen kosten gereduceerd worden door processen te automatiseren en handmatige stappen te vereenvoudigen. Dit type applicatie is er meestal op gericht om spreadsheets en papieren formulieren te vervangen en kunnen zowel door eigen medewerkers als door partners (klanten, leveranciers) gebruikt worden. In sommige gevallen wordt zo’n applicatie ontwikkeld vanwege de noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving (compliance). Bij de ontwikkeling van dit soort applicaties moet er vaak geïntegreerd worden met bestaande systemen die al binnen de organisatie worden gebruikt.

Een voorbeeld van een applicatie voor eigen medewerkers is een webapplicatie voor de inkoopafdeling van een bouwbedrijf waarmee de leveranciersbeoordelingen periodiek worden geregistreerd. De data die hierbij geregistreerd worden, worden door de applicatie naar het data warehouse doorgestuurd, zodat de data geanalyseerd kunnen worden met een BI-tool.

Een voorbeeld van een applicatie voor klanten is een mobiele webapp van een logistiek dienstverlener waarmee de status van een leveringen kan worden gevolgd (track and trace), een levering digitaal kan worden geaccordeerd, en waarin opmerkingen of klachten over geleverde goederen kunnen worden geregistreerd. Een mobiele app biedt de mogelijkheid tot het scannen van barcodes op een artikel, of het bijvoegen van foto’s bij een klacht over een geleverd artikel.

Voordelen van low-code

Er zijn verschillende redenen waarom deze tools ingezet kunnen worden voor dit soort projecten.

 • Er bestaat meestal geen standaardsoftware voor dit soort applicaties. Als er wel al een standaardoplossing bestaat, is die vaak te complex of te duur.
 • Het modelleren van workflows gaat vele malen sneller dan bij traditionele ontwikkelmethodes. Je werkt in een low-code platform met een visuele interface en maakt gebruik van standaardcomponenten om workflows te modelleren.
 • Low-code platforms bieden out-of-the-box connectoren voor het verbinden van databases en webservices, waardoor integraties met externe applicaties binnen en buiten de organisatie eenvoudig en snel kunnen worden gerealiseerd.

Zowel Mendix als Power Apps zijn geschikte low-code tools voor het digitaliseren van werkprocessen. Power Apps is nauw geïntegreerd met andere Microsoft-oplossingen, waaronder Office 365 en Dynamics 365. Om die reden is Power Apps met name interessant voor organisaties die al gebruik maken van andere clouddiensten van Microsoft en die werkprocessen willen digitaliseren met behulp van applicaties.

 

Use case 4: Moderniseren van legacy applicaties

Legacy applicaties ondersteunen vrijwel altijd kritische bedrijfsprocessen in de organisatie. Het vervangen van dit soort applicaties brengt om die reden de nodige risico’s met zich mee. Het zijn applicaties die gebruik maken van verouderde technologie en de kennis van dit soort applicaties binnen de organisatie neemt af. Het aanpassen van legacy applicaties is vaak lastig, terwijl de noodzaak om bedrijfsprocessen en IT-systemen te moderniseren door veranderende economische omstandigheden en technologische ontwikkelingen steeds groter wordt.

Het moderniseren van legacy applicaties kan op verschillende manieren aangepakt worden. Ten eerste kan de software volledig nagebouwd worden met een low-code platform. De doorlooptijd van zo’n traject kan beperkt zijn als het een kleine applicatie betreft. Wanneer het echter gaat om het vervangen van een grote monolitische applicatie, zoals een ERP-systeem, kan de doorlooptijd flink oplopen tot meer dan een jaar (soms zelfs meerdere jaren). Dit soort trajecten brengt grote risico’s met zich mee en levert op de korte termijn geen voordeel op voor de organisatie. Een alternatieve methode is het creëren van een API-laag boven op een legacy applicatie. Zo kun je data en functionaliteit uit de applicatie beschikbaar stellen via moderne REST API’s. Het toevoegen van zo’n API-laag kan in korte gerealiseerd worden en biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld integraties met externe systemen, of het ontwikkelen van een moderne webinterface.

Voordelen van low-code

Het moderniseren van legacy systemen kan met Mendix en Power Apps gerealiseerd worden. Als het gaat om het vervangen van eenvoudige applicaties, zoals een Excelbestand met macro’s of een applicatie die is ontwikkeld in MS Access, dan kan dit met zowel Mendix als Power Apps opgelost worden. Voor het vervangen van grote complexe applicaties, of het ontwikkelen van een API-laag boven op een legacy systeem, is Mendix veel beter geschikt. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom het moderniseren van legacy systemen met Mendix een goed idee is:

 • Mendix biedt standaardfunctionaliteit om data uit bestaande systemen beschikbaar te stellen door middel van API’s. De API-componenten kunnen daardoor snel opgeleverd worden, waardoor je meer tijd overhoudt voor het uitvoeren van innovatieve projecten.
 • Mendix biedt naast de cloud de mogelijkheid om applicaties te deployen naar een on-premise applicatieserver. Bij het vervangen van legacy systemen is dit vaak een belangrijke vereiste.
 • Vanwege de visuele manier van ontwikkelen kunnen naast programmeurs ook businessgebruikers meehelpen met het bouwen van een nieuwe applicatie. Hierdoor bouwen meer mensen binnen de organisatie kennis op van de applicaties en de kritische bedrijfsprocessen die hiermee ondersteund worden. Dit is belangrijk is voor de continuïteit en de wendbaarheid van de organisatie.
 • Bij het vervangen van een complexe systemen kan voor een microservice-architectuur gekozen worden. Dit betekent dat de nieuwe applicatie wordt opgeknipt in verschillende kleinere applicaties (ook wel microservices genoemd), die met elkaar communiceren via moderne webservices. Bij deze applicatie-architectuur kunnen de microservices los van elkaar ontwikkeld en gedeployed worden. Hierdoor kunnen onderdelen van de applicatie veel sneller aangepast en opgeleverd worden, wat een positief effect heeft op de wendbaarheid van de organisatie.

 

Aan de slag met low-code

Ben je benieuwd of low-code jouw organisatie kan helpen met een digitaliseringsuitdaging? Heb je een concrete case die je met low-code zou willen oplossen, maar zoek je advies voor het kiezen van meest geschikte ontwikkelplatform? E-mergo kan hierbij helpen, bijvoorbeeld met een App in a Day sessie. Voor meer informatie over de mogelijkheden van low-code, neem contact op met een van onze accountmanagers.

Neem contact op

Geschreven door Steven Samuels Brusse,
Senior Consultant