De Agile Scrum Methode voor BI

agile scrum methode, business intelligence,qlik,software,software ontwikkeling, agile scrum methode voor bi

Veel bedrijven hebben moeite met de adoptie van nieuwe software. De oorzaak van dit probleem ligt vaak bij een moeizame samenwerking tussen IT en de business. De eindgebruiker(business user) is zelden actief betrokken bij het ontwikkelproces van nieuwe software. Dit is waarom E-mergo graag werkt aan de hand van de Agile Scrum Methodologie. Wij hebben zeer goede ervaringen gehad met deze methode bij klanten zoals Eneco en Schiphol.

Hoe ziet de Scrum methode er uit?

Zonder de Scrum methode worden eindgebruikers bijna niet betrokken tijdens de ontwikkeling van nieuwe software. Wanneer zij wel betrokken worden kan de gebruiker vaak niet in één sessie duidelijk aangeven wat hij of zij wil en al helemaal niet wanneer het gaat om concrete dimensies en meetwaarden. De eindgebruiker komt vaak na zo’n korte uitlegsessie pas weer in contact met de software wanneer deze is afgemaakt en wordt gepresenteerd. Tijdens zo’n presentatie wordt pas duidelijk dat het eindproduct niet aansluit bij de wensen van de gebruiker en begint de ontwikkelcyclus weer opnieuw. Dit is waarom wij werken met de Agile Scrum methode. Hieronder staan de verschillende onderdelen die samen de cyclus van ontwikkeling vormen tijdens het maken van Business Intelligence applicaties:

Ontdek de Scrum Methode

Scrum Master
Verantwoordelijk voor het naleven van de Scrum methode. De Scrum Master heeft tegelijkertijd een leidende en bedienende rol voor het Scrum team.
Product Owner
De Product Owner is verantwoordelijk voor het optimaliseren van het product(de software) en het werk van het ontwikkelteam. De Product Owner is daarnaast de enige persoon die de Product Backlog beheert.
User stories
De specifieke wensen van de eindgebruikers worden door de Scrum Master omgezet in kleine taken. Deze taken heten ‘user stories’. Hierbij is het belangrijk dat de eindgebruikers het duidelijk maken wat de acceptatie criteria hierbij is en wat de definitie van ‘af’ is.
Product backlog
De product owner is verantwoordelijk voor de Product Backlog. Dit is een collectie user stories(taken). De taken in de Product Backlog bevatten alle benodigdheden voor het product en fungeert als bron van alle producteisen.
‘Poker sessies’
Tijdens poker sessies wordt waarde(in punten) toegekend aan elke user story om weer te geven hoeveel inspanning elke taak vereist. De Scrum methode staat toe dat er nieuwe user stories worden toegevoegd. Dit is waarom het een goed idee is om Poker sessies te houden voor de start van een nieuwe Sprint. Schiphol werkt ook op deze manier en het bevalt enorm. Door altijd oog op de user stories te houden voorkom je dat er een taak vergeten wordt en zorg je ervoor dat de prioriteiten altijd duidelijk zijn.
Sprint Backlog
Dit is een lijst van alle user stories die zijn geselecteerd om in de komende sprint te worden voltooid.
Sprint (tussen de 2-4 weken)
Tijdens een sprint worden de user stories uit de Sprint Backlog voltooid en gepresenteerd aan de Product Owner. Gedurende de Sprint werken ontwikkelaars en eindgebruikers in één ruimte waardoor directe feedback mogelijk is. De Sprint eindigt met een presentatie van de resultaten en een review hiervan. Indien nodig kunnen nieuwe user stories op de Product Backlog worden gezet.
Daily stand-up/Scrum
10-15 minuten bespreking waarbij de prestaties van de dag ervoor en de doelen van vandaag besproken worden. Het hele ontwikkelteam is hierbij betrokken.

BI ontwikkelen met de Agile Scrum Methodologie

De Agile Scrum Methodologie houdt de behoeftes van de business op een lijn met de ontwikkeling van de software. Constant wordt de voortgang gepresenteerd en beoordeeld met aanwezigheid van alle betrokken partijen. Zo voorkomt een bedrijf dat de ontwikkelde software niet voldoet aan de (veranderende) eisen van de gebruikers. Deze zijn door de Scrum methode bij het gehele ontwikkelproces nauw betrokken waardoor men niet het risico loopt dat het resultaat van een langdurige project soms pas na een jaar gezien en geprobeerd kan worden door de eindgebruikers of klanten. Dit voorkomt ook problemen zoals late opleveringen en budgetoverschrijdingen. De betrokkenheid bij het ontwikkelproces bevordert het functioneren van de nieuwe applicatie waardoor adoptie hoog zal zijn. De voordelen van de Agile Scrum Methode sluiten perfect aan bij de ontwikkeling van Business Intelligence(BI) applicaties. BI omgevingen zijn enorm gefocust op de toegankelijkheid en juistheid van data, de veranderende informatiebehoeftes van de business en veranderende informatiesystemen en technologieën. Dit maakt de Agile Scrum methode een goede match met BI ontwikkelingen.

Agile aan de slag met Business Intelligence

E-mergo werkt bij Schiphol en Eneco met de Agile Scrum Methode. Lees hieronder een korte beschrijving van de werkzaamheden die bij deze twee klanten worden uitgevoerd.
Amsterdam Airport Schiphol: E-mergo is de Qlik partner van Amsterdam Airport Schiphol. Hier verzorgen wij  trainingen, projecten en het beheer van de Qlik omgeving. E-mergo heeft bij Schiphol verscheidene dashboards ontwikkeld zoals retail dashboards (sales geregistreerd d.m.v. boarding passes en Schiphol Plaza), parkeer dashboards, security dashboards, bagage dashboards. E-mergo consultants en Schiphol medewerkers werken samen in scrum teams die erg succesvol zijn gebleken dankzij de continue opleveringen en ontwikkelingen in samenwerking met de Product Owners. Bekijk hier een van de businesscases van Schiphol: www.e-mergo.nl/cases/schiphol-group
Eneco: E-mergo en Eneco werken samen aan de creatie van een Qlik self-service omgeving waarbij gezorgd wordt dat Eneco IT decentrale ontwikkelingen kan faciliteren. E-mergo gelooft dat het ontwikkelen van Qlik dashboards iets is waarbij eindgebruikers betrokken moeten worden. Dit wordt verwezenlijkt door trainingen te geven aan Eneco medewerkers en door samen te werken met Eneco medewerkers in scrum teams.
Lees meer over de ontwikkelingen bij Eneco in dit blog: www.e-mergo.nl/eneco-creeert-qlik-enterprise/

Wil jij net als Schiphol en Eneco ook graag met behulp van Agile Scrum gaan starten met Business Intelligence binnen jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

 

Contact opnemen  Download Qlik Sense